Lithium… tunely, krtci a krtičáky…

Žijeme v době, kdy námi ‚zvolení‘ představitelé naší ‚demokracie‘ rozdávají naše strategické bohatství lithia cizincům ‚překvapivě‘ těsne před tim, než budou odejduti ze svých rozdávacích postů, jistě za vřelou nadnárodní pochvalu pro naše před 4mi lety ‚zvolené‘ tedy asi nejlepší z nás…

 


Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!!

Legitimní věřitelé a legitimní dlužníci nemohou mít společné volby, i když jsou občané jednoho státu… Přímo ve volebních místnostech jsme se dozvěděli, že všechny volební komise byly kvůli nám dne 19.10.2017 obeslány instrukcí z Ministerstva vnitra, č.j. MV-121963-1/VS-2017.

 


 

Neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny 2017 !

Dopisem Společenství legitimních věřitelů České republiky, adresovanym všem členům volebních komisí na území jejich legitimního dlužníka, prostřednictvím magistrátů, městských a obecních úřadů, jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášené prezidentem republiky na 20-21. října 2017 neplatné.

 


 

Setkání po republice 2017

V pondělí 7.8.2017 se část týmu spravedlnostvsem.cz, občanské iniciativy pro vylepšení podmínek pro život v ČR, vypravila na informační turné. Podívejte se na obrazový záznam cesty a program, kde se můžeme v následujících dnech potkat.

 


 

Co se národ neměl dozvědět

Kam se poděl důchodový fond, národem našetřené peníze? Byl to dobře připravený megapodvod na českém národě? Ano. Měli jsme to na očích, a nikdo z nás to neviděl! Krádež, která nemá ve světě obdoby. Začala krádeží důchodového fondu, tehdy 333 miliard korun. Proto museli ochromit právní stát, tedy svého věřitele. Jak to udělali? Čtete dále. Půjčka? Kdyby se opravdu jednalo o půjčku, byl by důchodový fond zachován a peníze do něho vráceny!     

 


 

Občanský manifestObčanský manifest

Obnovíme právní stát. Napravíme zákony. Obnovíme kompetence státní správy. Nebudou nám vládnout lidé bez kompetencí. Zavedeme skutečnou demokracii. Zprůhledníme tok státních peněz. Nebudou nám dále rozkrádat majetek. Zrušíme soukromé exekutory. Ctíme pravdu, odvahu, svobodu, spravedlnost a dobré mravy. Jsme síla, která nese změnu k dobru, i pro Vás! Přidejte se k nám!

 


 

Naše vize

Hodnoty které ctíme: Spravedlnost, dobré mravy, pravda, svoboda, demokracie, odvaha, bezpečí, kompetence, zodpovědnost, vzdělání, tolerance

 


 

Pomoc při exekuci

Exekuční řád, zákon č. 120/2001 Sb.  je neplatný paskvil. Všechny exekuce proti Vám vedené podle neplatného zákona byly neoprávněné! Pro justičně-podnikatelský klan s názvem exekutorská komora zde nebude místo. Exekuce vrátíme zpět na soudy. Státem zlegalizované okrádání občanů skončí. Spravedlnost Všem!

 


Nové články