Publikováno

Neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny 2017 !

Dopisem Společenství legitimních věřitelů České republiky, adresovanym všem členům volebních komisí na území jejich legitimního dlužníka, prostřednictvím magistrátů, městských a obecních úřadů, jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášené prezidentem republiky na 20-21. října 2017 neplatné.

Pokračování textu Neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny 2017 !

Publikováno

Oslovení dlužníků

Dne 18.9.2017 jsme z pozice legitimních věřitelů ČR oslovili naše dlužníky na postech vládních a státních úředníků, na postech úředníků úřadů s rozšířenou pravomocí, exekutorů, insolvenčních a konkurzních správců, ve věci zaplacení škod a neplatnosti jejich rámcových pojistných a pracovních smluv, z důvodu nedostatku kompetencí na straně České republiky od 5.5.1998.

Pokračování textu Oslovení dlužníků

Publikováno

Jak se krade identita, a jak se vedou řízení bez právního důvodu

Z následujícího příběhu pochopíte, jak sofistikované podvody vymysleli právníci, aby nebylo prakticky možné se proti jejich lumpárnám bránit. Aby si to mohli dovolit, museli nejdříve ochromit právní systém státu, a pak potřebovali bezbranné oběti, které se nechaly okrást a ještě za okradení zaplatily. Když uvedete ve svém podání na kterýkoliv úřad nesprávné osobní údaje, tedy svou identifikaci, úředník nemusí takovému podání přikládat žádnou váhu. A jak to udělat, aby úředník nemusel vůbec řešit vaše problémy, anebo o vás mohl beztrestně rozhodovat v rozporu se zákony i dobrými mravy? Pokračování textu Jak se krade identita, a jak se vedou řízení bez právního důvodu

Publikováno

Příběh Vajglových z Brné

Tato rodina fungovala v minulosti stejně, jako mnoho jiných rodin. Pracovití a poctiví lidé, co by se rozdali, a nejen pro svou rodinu. Jeden ze tří sourozenců, Petr Vajgl, provozoval spolu s manželkou autodopravu živých zvířat. Protože on byl v exekuci, jednatelkou a majitelkou firmy byla jeho paní. Dostali se do finančních problémů. A tak syn přesvědčil své rodiče, aby si v roce 2012 vzali půjčku od firmy Long credit s.r.o. z Teplic a peníze mu poskytli na provoz firmy s tím, že splátky bude za ně hradit on, z peněz vydělaných autodopravou. Rodiče a sestra uzavřeli s touto firmou smlouvu o půjčce s klauzulí, že budou ručit svým domem. Až potud to byl standardní postup…

Pokračování textu Příběh Vajglových z Brné

Publikováno

Příběh Vladimira Bělina, aneb Jak se vyrábějí „opilci“ pro pojistné podvody?

Proč vyrobit z člověka „opilce“? Proto aby pojišťovna nemusela platit škody z autonehody, a aby naopak řada podvodníků na neštěstí jiného vydělala. V případe Vladimira Bělina z Vysokého Mýta proto selhaly policejní orgány a následně i ostatní úřady. Vladimir Bělin měl dne 28.09.2015 autonehodu mezi Vysokým Mýtem a Dvořiskem, směrem na Choceň. Pokračování textu Příběh Vladimira Bělina, aneb Jak se vyrábějí „opilci“ pro pojistné podvody?

Publikováno

Co se národ neměl nikdy dozvědět

Kam se poděl důchodový fond, národem našetřené peníze? Byl to dobře připravený megapodvod na českém národě?

Měli jsme to na očích, a nikdo z nás to neviděl, ani nepostřehl! Krádež, která nemá ve světě obdoby, vyžadovala opravdu důkladnou přípravu. Krádeží důchodového fondu, tehdy 333 miliard korun, to všechno začalo. Ta byla národu zprvu prezentována jako půjčka do státního rozpočtu. Aby však nikdo nemusel půjčené peníze státu, a tedy národu vracet, musel být stát, jako věřitel, tajně dlužníky doslova zlikvidován, aby tu nebyl nikdo kompetentní, kdo by mohl za stát a národ dluh po dlužnících vymáhat. Jak zlikvidovat svého věřitele, aby si toho nikdo z obyčejných lidí nevšiml? Je to jednoduché! Vy teď máte možnost zjistit, jak nás všechny podvedli, a proč tehdy začali tvrdit, že stát nebude mít na důchody, a že si máte začít na důchody šetřit!!! Pokud vás zajímá, jak byl tento sofistikovaný podvod proveden, a chcete své peníze z důchodového fondu zpět, věnujte pozornost následujícím příspěvkům, které vám nejdříve otevřou oči, a zanedlouho nabídnou i řešení. Pokračování textu Co se národ neměl nikdy dozvědět

Publikováno

Přísně tajné!!!

Každý občan by měl být obeznámen s fakty, které mu umožní pochopit, v čem spočívá podvod s účelově vyvolaným nedostatkem kompetencí na straně státu a jeho orgánů.

Ke dni 31.3.2017 evidujeme vůči České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR legitimní pohledávku na nevypořádaném zákonném nároku na náhradu škody č. 187/1998-ODSK- ZC/35, ve výši 1.296.817.186,- Kč, která byla splatná dnem 5.5.1998, tehdy ve výši 6.057.578,- Kč. Pokračování textu Přísně tajné!!!

Publikováno

Co jsou to vůbec kompetence?

Slovům kompetence a pravomoci se české zákony vyhýbají. Mnoho lidí proto ani neví, že státní úředníci, kteří dostali právo a moc (tedy pravomoc) rozhodovat o ostatních občanech, k tomu musí kompetence mít. Úředník bez kompetencí nemůže rozhodovat o druhých. Kompetence státních úředníků jsou souhrnem svěřených pravomocí, povinností a působnosti. Pravomoci jsou předávány fyzicky, a tedy vždy nadřízenou, a rovněž jen kompetentní osobou. Povinnosti spojené s výkonem dané funkce vycházejí ze zákonů a předpisů příslušných daným resortům, stejně tak jako výměr působnosti každého úřadu a jeho úředníků.

Pokračování textu Co jsou to vůbec kompetence?

Publikováno

Jménem republiky, naší vlasti, občanům České republiky

Od května 1998 žijeme všichni, občané bývalé České republiky, v zemi, které bylo ze dne na den ukradeno všechno, území, majetek, obyvatelstvo, zákony a právní systém. Státu vlastně byla ukradena státnost.  Aniž by obyvatelstvo vůbec něco tušilo, je naše země od té doby okupována zločinci z našich vlastních řad, lidmi, kteří se pouze vydávali a vydávají za státní a vládní úředníky. V květnu 1998 přišli státní a vládní úředníci o potřebné kompetence, a od té doby neoprávněně nakládají s majetkem státu a občanů, neoprávněně uplatňují vůči občanům své vlastní zákony a neoprávněně rozhodují o občanských právech a občanskoprávních povinnostech kohokoliv na území ČR. Název, Česká republika, je pouze ukradeným logem, zneužitým zločinci z bývalých vlád, které nemá se státem a právem vůbec nic společného.

Pokračování textu Jménem republiky, naší vlasti, občanům České republiky

Publikováno

Zákonný nárok na náhradu škody

Zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou státními orgány při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, č. 58/1969 Sb., byl v roce 1998 novelizován, a dne 17.3.1998 se parlament usnesl na zákoně č. 82/1998 Sb.. Ale pozor! V období od 5.11.1997, do 5.5.1998, kdy měl být vypořádán můj zákonný nárok na náhradu škody, nemohl už nikdo navrhnout, odsouhlasit a později i právoplatně uplatňovat vůči obyvatelstvu země neplatný zák. č. 82/1998 Sb., a po datu 5.5.1998 už žádný jiný. Dlužník nemůže nad rámec své nesplněné zákonné povinnosti vůči svému věřiteli cokoliv nového právoplatně zřizovat, a tedy, ani novelizovat.

Pokračování textu Zákonný nárok na náhradu škody

Publikováno

Zákonný nárok na náhradu škody a jeho projednání s příslušným ústředním orgánem

okud je obžalovaný zproštěn obžaloby, protože čin, pro který byl trestně stíhán, nebyl soudy shledán trestným činem, vzniká mu zákonný nárok na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí (obvinění), nebo nesprávný úřední postup státního orgánu. Byl totiž trestně stíhán občan, který se nedopustil žádného trestného činu. Při takovém výsledku trestního stíhání je totiž třeba vycházet z toho, že obviněná osoba čin nespáchala, a že tedy nemělo být proti ní ani vzneseno obvinění. Smyslu právní úpravy odpovědnosti státu za škodu totiž odpovídá, aby každá majetková újma, způsobená nesprávným či nezákonným zásahem proti občanovi (fyzické osobě), byla odčiněna.

Pokračování textu Zákonný nárok na náhradu škody a jeho projednání s příslušným ústředním orgánem

Publikováno

Co si občané České republiky neuvědomují, že i rozsudky mohou být absolutně neplatné!

Dobře si prostudujte své rozsudky z občanskoprávních řízení, a to i deset let zpátky,  kdybyste měli jste pocit, že ve vašich sporech nebylo něco v pořádku, protože soud vycházel z něčeho nezákonného, a tedy neplatného. Stává se to v případech platebních rozkazů, kdy účtoval jiný subjekt, než ten, co pro vás něco vykonal na plnou moc, a tedy většinou, když děláte něco protihodnotou pro advokáta nebo jiného právníka, a pak se rozkmotříte. Dále vím o případu, kdy byl jeden pán zažalován za to, že chybou nahrávacího zařízení, když mluvil o dvou osobách, to mělo vypadat, jakoby mluvil o osobě jedné, kterou tak měl spojit se zpronevěrou.

Pokračování textu Co si občané České republiky neuvědomují, že i rozsudky mohou být absolutně neplatné!

Publikováno

Fiktivní jednání po dovolání k nejvyššímu soudu

Soudím se se státem dvacet let, a stále se mám čemu divit. Jak to? Prostě tak. Když už vyhráváte moc dlouho, někdo vás musí, z české justice, zastavit. Ne každý se k takovému jednání propůjčí, ale já mám už léta své favority u odvolacího soudu v Hradci Králové. Když už jsem se musel dovolávat po rozhodnutí odvolacího soudu k soudu nejvyššímu, netušil jsem, že i když vyhraji, nemám vyhráno. Dovolání je mimořádný opravný prostředek, který, když uspějete, obnoví řízení u soudu, kde je řízení vedeno.

Pokračování textu Fiktivní jednání po dovolání k nejvyššímu soudu

Publikováno

Korupce v právnických povoláních, aneb, všude chleba o dvou kůrkách!!!

Tento příspěvek je volným překladem názoru slovenského právníka, Andreje Hrabčáka, který jen potvrzuje, že ještě stále, dlouho od rozdělení Československa, trpí jak český, tak slovenský justiční systém stejnými chorobami. Zaujalo mě toto aktuální téma, které rezonuje stále víc v naší společnosti. Korupce a klientelizmus je „chléb náš vezdejší“. Smutné konstatování, ale to je realita. Začnu soudy…

Doposud provedená opatření proti korupci v soudnictví, bych přirovnal k nevěstě na svatbě. Můžete ji zkrášlit, vyzdobit ( mejkap, šperky, náramky apod. ), ale duchem a charakterem ve svém nitru zůstane tím, čím byla i předtím.

Pokračování textu Korupce v právnických povoláních, aneb, všude chleba o dvou kůrkách!!!