Publikováno

Zákonný nárok na náhradu škody a jeho projednání s příslušným ústředním orgánem

okud je obžalovaný zproštěn obžaloby, protože čin, pro který byl trestně stíhán, nebyl soudy shledán trestným činem, vzniká mu zákonný nárok na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí (obvinění), nebo nesprávný úřední postup státního orgánu. Byl totiž trestně stíhán občan, který se nedopustil žádného trestného činu. Při takovém výsledku trestního stíhání je totiž třeba vycházet z toho, že obviněná osoba čin nespáchala, a že tedy nemělo být proti ní ani vzneseno obvinění. Smyslu právní úpravy odpovědnosti státu za škodu totiž odpovídá, aby každá majetková újma, způsobená nesprávným či nezákonným zásahem proti občanovi (fyzické osobě), byla odčiněna.

Pokračování textu Zákonný nárok na náhradu škody a jeho projednání s příslušným ústředním orgánem

Publikováno

Co si občané České republiky neuvědomují, že i rozsudky mohou být absolutně neplatné!

Dobře si prostudujte své rozsudky z občanskoprávních řízení, a to i deset let zpátky,  kdybyste měli jste pocit, že ve vašich sporech nebylo něco v pořádku, protože soud vycházel z něčeho nezákonného, a tedy neplatného. Stává se to v případech platebních rozkazů, kdy účtoval jiný subjekt, než ten, co pro vás něco vykonal na plnou moc, a tedy většinou, když děláte něco protihodnotou pro advokáta nebo jiného právníka, a pak se rozkmotříte. Dále vím o případu, kdy byl jeden pán zažalován za to, že chybou nahrávacího zařízení, když mluvil o dvou osobách, to mělo vypadat, jakoby mluvil o osobě jedné, kterou tak měl spojit se zpronevěrou.

Pokračování textu Co si občané České republiky neuvědomují, že i rozsudky mohou být absolutně neplatné!

Publikováno

Fiktivní jednání po dovolání k nejvyššímu soudu

Soudím se se státem dvacet let, a stále se mám čemu divit. Jak to? Prostě tak. Když už vyhráváte moc dlouho, někdo vás musí, z české justice, zastavit. Ne každý se k takovému jednání propůjčí, ale já mám už léta své favority u odvolacího soudu v Hradci Králové. Když už jsem se musel dovolávat po rozhodnutí odvolacího soudu k soudu nejvyššímu, netušil jsem, že i když vyhraji, nemám vyhráno. Dovolání je mimořádný opravný prostředek, který, když uspějete, obnoví řízení u soudu, kde je řízení vedeno.

Pokračování textu Fiktivní jednání po dovolání k nejvyššímu soudu

Publikováno

Korupce v právnických povoláních, aneb, všude chleba o dvou kůrkách!!!

Tento příspěvek je volným překladem názoru slovenského právníka, Andreje Hrabčáka, který jen potvrzuje, že ještě stále, dlouho od rozdělení Československa, trpí jak český, tak slovenský justiční systém stejnými chorobami. Zaujalo mě toto aktuální téma, které rezonuje stále víc v naší společnosti. Korupce a klientelizmus je „chléb náš vezdejší“. Smutné konstatování, ale to je realita. Začnu soudy…

Doposud provedená opatření proti korupci v soudnictví, bych přirovnal k nevěstě na svatbě. Můžete ji zkrášlit, vyzdobit ( mejkap, šperky, náramky apod. ), ale duchem a charakterem ve svém nitru zůstane tím, čím byla i předtím.

Pokračování textu Korupce v právnických povoláních, aneb, všude chleba o dvou kůrkách!!!

Publikováno

NNN, aneb, Nikdy Nikomu Nevěř

Kdysi mi jeden starý, zkušený advokát řekl : „Nikdy nikomu nevěř, ani mně ne!“ Kdybych si vzal jeho slova k srdci, ušetřil bych si spoustu problémů! Dnes bych k tomu dodal, důvěřuj, ale prověřuj! Nejhorší je předstírané kamarádství a předstíraný zájem o váš problém! Zrada je pak nadosah! Na svém případě, ukáži čtenářům Ejustice, co všechno se dá předstírat a utajovat, a s jakými následky! Pokračování textu NNN, aneb, Nikdy Nikomu Nevěř

Publikováno

Dolus a Dolus malus, dva pojmy z římského práva !!!

Spousta právníků nechyběla na přednáškách římského práva! Jako Dolus, je v římském právu označováno jednání, či postup, kterým někdo zatajováním skutečností nebo předstíráním vymyšlených okolností, přiměje druhého k jednání, které je mu na škodu. Dolus malus, je pak jednáním ve zlém úmyslu. Že jste se s něčím takovým ještě nesetkali? Ale setkali, jen jste o tom samozřejmě nevěděli !!!

Pokračování textu Dolus a Dolus malus, dva pojmy z římského práva !!!