Publikováno

Co se národ neměl nikdy dozvědět

Kam se poděl důchodový fond, národem našetřené peníze? Byl to dobře připravený megapodvod na českém národě?

Měli jsme to na očích, a nikdo z nás to neviděl, ani nepostřehl! Krádež, která nemá ve světě obdoby, vyžadovala opravdu důkladnou přípravu. Krádeží důchodového fondu, tehdy 333 miliard korun, to všechno začalo. Ta byla národu zprvu prezentována jako půjčka do státního rozpočtu. Aby však nikdo nemusel půjčené peníze státu, a tedy národu vracet, musel být stát, jako věřitel, tajně dlužníky doslova zlikvidován, aby tu nebyl nikdo kompetentní, kdo by mohl za stát a národ dluh po dlužnících vymáhat. Jak zlikvidovat svého věřitele, aby si toho nikdo z obyčejných lidí nevšiml? Je to jednoduché! Vy teď máte možnost zjistit, jak nás všechny podvedli, a proč tehdy začali tvrdit, že stát nebude mít na důchody, a že si máte začít na důchody šetřit!!! Pokud vás zajímá, jak byl tento sofistikovaný podvod proveden, a chcete své peníze z důchodového fondu zpět, věnujte pozornost následujícím příspěvkům, které vám nejdříve otevřou oči, a zanedlouho nabídnou i řešení. Pokračování textu Co se národ neměl nikdy dozvědět

Publikováno

Přísně tajné!!!

Každý občan by měl být obeznámen s fakty, které mu umožní pochopit, v čem spočívá podvod s účelově vyvolaným nedostatkem kompetencí na straně státu a jeho orgánů.

Ke dni 31.3.2017 evidujeme vůči České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR legitimní pohledávku na nevypořádaném zákonném nároku na náhradu škody č. 187/1998-ODSK- ZC/35, ve výši 1.296.817.186,- Kč, která byla splatná dnem 5.5.1998, tehdy ve výši 6.057.578,- Kč. Pokračování textu Přísně tajné!!!

Publikováno

Co jsou to vůbec kompetence?

Slovům kompetence a pravomoci se české zákony vyhýbají. Mnoho lidí proto ani neví, že státní úředníci, kteří dostali právo a moc (tedy pravomoc) rozhodovat o ostatních občanech, k tomu musí kompetence mít. Úředník bez kompetencí nemůže rozhodovat o druhých. Kompetence státních úředníků jsou souhrnem svěřených pravomocí, povinností a působnosti. Pravomoci jsou předávány fyzicky, a tedy vždy nadřízenou, a rovněž jen kompetentní osobou. Povinnosti spojené s výkonem dané funkce vycházejí ze zákonů a předpisů příslušných daným resortům, stejně tak jako výměr působnosti každého úřadu a jeho úředníků.

Pokračování textu Co jsou to vůbec kompetence?

Publikováno

Jménem republiky, naší vlasti, občanům České republiky

Od května 1998 žijeme všichni, občané bývalé České republiky, v zemi, které bylo ze dne na den ukradeno všechno, území, majetek, obyvatelstvo, zákony a právní systém. Státu vlastně byla ukradena státnost.  Aniž by obyvatelstvo vůbec něco tušilo, je naše země od té doby okupována zločinci z našich vlastních řad, lidmi, kteří se pouze vydávali a vydávají za státní a vládní úředníky. V květnu 1998 přišli státní a vládní úředníci o potřebné kompetence, a od té doby neoprávněně nakládají s majetkem státu a občanů, neoprávněně uplatňují vůči občanům své vlastní zákony a neoprávněně rozhodují o občanských právech a občanskoprávních povinnostech kohokoliv na území ČR. Název, Česká republika, je pouze ukradeným logem, zneužitým zločinci z bývalých vlád, které nemá se státem a právem vůbec nic společného.

Pokračování textu Jménem republiky, naší vlasti, občanům České republiky

Publikováno

Zákonný nárok na náhradu škody

Zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou státními orgány při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, č. 58/1969 Sb., byl v roce 1998 novelizován, a dne 17.3.1998 se parlament usnesl na zákoně č. 82/1998 Sb.. Ale pozor! V období od 5.11.1997, do 5.5.1998, kdy měl být vypořádán můj zákonný nárok na náhradu škody, nemohl už nikdo navrhnout, odsouhlasit a později i právoplatně uplatňovat vůči obyvatelstvu země neplatný zák. č. 82/1998 Sb., a po datu 5.5.1998 už žádný jiný. Dlužník nemůže nad rámec své nesplněné zákonné povinnosti vůči svému věřiteli cokoliv nového právoplatně zřizovat, a tedy, ani novelizovat.

Pokračování textu Zákonný nárok na náhradu škody