Publikováno

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!! (4) Usnesení Nejvyššího správního soudu

kterým nám odpověděl na náš návrh na vyslovení neplatnosti voleb. To čtení nám připomnělo slova Stalina a sice, že volby rozhoduje ne ten kdo voli, ale ten kdo sčítá hlasy… A tuto nadčasovou tézi, letos demokraticky‘ praktikovanou v západní Evropě i u nás, malinko doplníme.. Protože, na rozdíl od Stalina, nám naše ‚demokracie‘ stále ještě dovoluje si k průběhu voleb postěžovat, volby u nás rozhoduje nejen ten, kdo sčítá hlasy, ale i ten, kdo následně zamítne všechny stížnosti na neplatnost voleb.

Volební hlasy nám nějak natekly z volebních místností do úředních kanálů a jejich počítačů, které nám za elektronickou plentou nějak zchroupaly a vyplivly výsledky. Pro jistotu jim při tom nějaké ty mašiny notnou chvili nešly, aby se jim někdo nezvaný do jejich ‚transparentniho‘ chroupacího procesu nenaboural. A ejhle jaké máme výsledky! d‘Hondtova unavená metoda nám letos chytla druhou mízu!.. a ‚vyvolila‘ rekordní počet 9ti politických partají přes práh 5%, a naše kritika d‘Bilního prahu 5% tak dostala za elektronickou plentou na frak. V poslední příbojové vlně se nám tam elektronicky vzedmuly hned tři partaje.

A další krok k ‚demokratickým výsledkům‘ hravě zvládl Nejvyšší správní soud, který ,překvapivě‘ zamítl všechny stížnosti, teda s výjimkou jedné kosmetické změny zvoleného pana A na pana B někde ve středních Čechách. V našem případě NSS dne 22.11.2017 zcela správně vyhodnotil v bodě [4] svého Odůvodnění, že jsme navrhovali neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20-21.10.2017, protože to jsme skutečně navrhovali, černým písmem na bilém papíře to tedy bylo čitelné, hurá.

Poté nám zacitovali par. 87 zákona č.247/1995 Sb. a jeho výklad, kterým se NSS zabýval v usneseni ze dne 26.6.2006 …publikovaném pod č. 944/2006 Sb. ve kterém se pánové rozhodli, že část paragrafu 87, totiž odst. 1 se týká voleb do Poslanecké sněmovny, zatímco odst. 2 tohoto zákona se týká voleb do Senátu. Další odstavce 3. a 4. paragrafu 87, které mluví o neplatnosti hlasování a celých voleb, si pánové svým ‚výkladem‘ vztáhli k odstavcům 1 a 2.

Timto svým dodatečným ‚výkladem‘ zákona č.247/1995 Sb. čeští pánové už před 11ti lety eliminovali možnost podat návrh na neplatnost hlasování či na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny. Paralyzovali tak původní intence par. 87 zákona č.247/1995 Sb. Od roku 2006 si tedy mohou kouzlit s volbami do Poslanecké sněmovny jak je libo, naše soudnictví totiž ‚spravedlivě‘ dohliží na nedotknutelnost takových aparátních kouzel. Pánové tu mají své ‚demokratické‘ nástroje vypiplané tak, že návrhy na vyslovení neplatnosti voleb jsou a priori zamítnuty, nehledě na faktickou stránku takových návrhů.

Usnesení NSS

Publikováno

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!! (3)

Dne 31.10.2017 jsme za Společenstvi legitimních věřitelů ČR podali k Nejvyššímu spravnímu soudu Návrh na vyslovení neplatnosti voleb konaných ve dnech 20-21.10.2017 a neplatnosti hlasování.

Naši dlužníci nemohou, nad rámec nesplněné zákonné povinnosti, právoplatně ani vyhlásit volby, ani volit své zákonodárce. Legitimní věřitelé a dlužníci nemohou mít společné volby, protože nemají stejná práva a povinnosti.

Dalším důvodem je nezákonná manipulace s hlasy voličů, ke které evidentně došlo v případě zvláštního volebního okrsku zahraničí, a je možné, že i v případech jiných. Proces sčítání hlasů není dostatečně transparentní a zkontrolovatelný.

NSS Návrh na vyslovení neplatnosti voleb a hlasování

Publikováno

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!! (2)

Víme, že volby do Poslanecké sněmovny se zde „uzákoněnou“, ale pochybnou d‘Hondtovou metodou dnešní situaci nevyřeší. Tato metoda a systém voleb jsou nastaveny tak, aby prostý občan uvěřil, že má možnost něco změnit, ale v pravé podstatě tuto možnost nemá. Proto jsme před volbami obeslali přes datové schránky všech měst, městysů a obcí, všechny členy volebních komisí dopisy o absolutní neplatnosti voleb a dalšími podpůrnými dokumenty, včetně dopisu panu prezidentovi ze dne 7.11.2016.

Ve dnech 20. – 21.10. 2017, jsme se přímo ve volebních místnostech dozvěděli, že všechny volební komise v ČR byly dne 19.10.2017, den před volbami, obeslány instrukcí z Ministerstva vnitra, č.j. MV-121963-1/VS-2017, kterou napsal JUDr. Václav Henych, a jejíž kopii přikládáme. Nese požadavek k našim prohlášením nepřihlížet. Nepřipomíná vám to dobu hlubokého komunismu? To se přímo u voleb promítlo do postoje téměř všech okrskových komisí. „S vámi nejednáme, a nic vám nepodepíšeme“. Tyto instrukce, ale i chování volebních komisí, popírají naše občanská práva a potvrzují ochromení právního systému státu. Krom toho nám „někdo“ od rána 20. října, až do večera 21. října, také ochromil funkce našich mobilních telefonů. Český statistický úřad rychle nahlásil účelově kybernetický útok na výsledky voleb, ale je také možné, že to bylo úplně jinak, a že budou zveřejněny i fyzické důkazy o neplatnosti voleb.

Věříme, že tyto signály totalitní moci postačí alespoň některým našim spoluobčanům k tomu, aby se začali zajímat o neexistenci svobody a spravedlnosti v naší zemi. Dne 5.5.1998 jsme se stali národem poslušných otroků. Václav Havel kdysi někde napsal, že nejlepší otrok je ten, který neví, že je otrok. Zřejmě už tehdy věděl, kam směřuje jeho stát. Tehdy jsme ale ještě my nevěděli, že píše o nás.

Instrukce Ministerstva vnitra 19.10. str1

Instrukce Ministerstva vnitra 19.10. str2

Publikováno

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!! (1)

Dnem 5.5.1998, nebyla splněna tehdejšími státními úředníky, jednajícími za Českou republiku, zákonná povinnost, v jejímž důsledku se ze všech občanů ČR stali nevědomky dlužníci legitimního věřitele státu, Jana Macháčka. Ti, co uznali za stát jeho legitimní nárok na náhradu škody, způsobenou mu cíleně vykonstruovaným trestním řízením, stali se jeho společníky. Protože státní struktury ignorovaly jeho zákonný nárok, tajily před ním jeho číslo jednací, systematicky ho za jeho zády rozkrádaly a jeho osobu likvidovaly, rozhodl se věřitel státu spojit své společníky ve Společenství legitimních věřitelů ČR (SLV ČR).

Naši dlužníci si nemohou, nad rámec nesplněné zákonné povinnosti, právoplatně ani vyhlásit volby, ani volit své zákonodárce. A nám, jejich věřitelům, byla tím pádem odňata možnost zvolit si právoplatně z řad našich dlužníků své nové otrokáře. Legitimní věřitelé a legitimní dlužníci nemohou mít společné volby, i když jsou občané jednoho státu. V důsledku nesplněné zákonné povinnosti za stát, byly všechny volby od 5.5.1998 absolutně neplatné. Z toho zároveň vyplývá, že od onoho data, byly i veškeré předstírané pravomoci pouze právní fikcí. U těchto voleb se neúčinnost zákonů našeho dlužníka, České republiky, projevila v celé své nahotě.

SLV ČR dnes bojuje spolu se SpravedlnostVsem.cz za obnovu právního státu, obnovu kompetencí úřadů a zavedení odpovědnosti všech státních úředníků za jejich činy. Už nedopustíme, aby zde bujel demokracii velmi nebezpečný princip, kdy státní a soudní moc dovoluje cíleně zlikvidovat a okrást bezbranného občana, nehledě na jeho práva zakotvená v Ústavě a zákonech. Neustoupíme, dokud tyto nezákonné praktiky neskončí. Chceme tu právní stát a spravedlnost, je to naše země a naše vlast!

Publikováno

Neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny 2017 !

Dopisem Společenství legitimních věřitelů České republiky, adresovanym všem členům volebních komisí na území jejich legitimního dlužníka, prostřednictvím magistrátů, městských a obecních úřadů, jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášené prezidentem republiky na 20-21. října 2017 neplatné.

Pokračování textu Neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny 2017 !

Publikováno

Co se národ neměl nikdy dozvědět

Kam se poděl důchodový fond, národem našetřené peníze? Byl to dobře připravený megapodvod na českém národě?

Měli jsme to na očích, a nikdo z nás to neviděl, ani nepostřehl! Krádež, která nemá ve světě obdoby, vyžadovala opravdu důkladnou přípravu. Krádeží důchodového fondu, tehdy 333 miliard korun, to všechno začalo. Ta byla národu zprvu prezentována jako půjčka do státního rozpočtu. Aby však nikdo nemusel půjčené peníze státu, a tedy národu vracet, musel být stát, jako věřitel, tajně dlužníky doslova zlikvidován, aby tu nebyl nikdo kompetentní, kdo by mohl za stát a národ dluh po dlužnících vymáhat. Jak zlikvidovat svého věřitele, aby si toho nikdo z obyčejných lidí nevšiml? Je to jednoduché! Vy teď máte možnost zjistit, jak nás všechny podvedli, a proč tehdy začali tvrdit, že stát nebude mít na důchody, a že si máte začít na důchody šetřit!!! Pokud vás zajímá, jak byl tento sofistikovaný podvod proveden, a chcete své peníze z důchodového fondu zpět, věnujte pozornost následujícím příspěvkům, které vám nejdříve otevřou oči, a zanedlouho nabídnou i řešení. Pokračování textu Co se národ neměl nikdy dozvědět

Publikováno

Přísně tajné!!!

Každý občan by měl být obeznámen s fakty, které mu umožní pochopit, v čem spočívá podvod s účelově vyvolaným nedostatkem kompetencí na straně státu a jeho orgánů.

Ke dni 31.3.2017 evidujeme vůči České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR legitimní pohledávku na nevypořádaném zákonném nároku na náhradu škody č. 187/1998-ODSK- ZC/35, ve výši 1.296.817.186,- Kč, která byla splatná dnem 5.5.1998, tehdy ve výši 6.057.578,- Kč. Pokračování textu Přísně tajné!!!

Publikováno

Co jsou to vůbec kompetence?

Slovům kompetence a pravomoci se české zákony vyhýbají. Mnoho lidí proto ani neví, že státní úředníci, kteří dostali právo a moc (tedy pravomoc) rozhodovat o ostatních občanech, k tomu musí kompetence mít. Úředník bez kompetencí nemůže rozhodovat o druhých. Kompetence státních úředníků jsou souhrnem svěřených pravomocí, povinností a působnosti. Pravomoci jsou předávány fyzicky, a tedy vždy nadřízenou, a rovněž jen kompetentní osobou. Povinnosti spojené s výkonem dané funkce vycházejí ze zákonů a předpisů příslušných daným resortům, stejně tak jako výměr působnosti každého úřadu a jeho úředníků.

Pokračování textu Co jsou to vůbec kompetence?

Publikováno

Jménem republiky, naší vlasti, občanům České republiky

Od května 1998 žijeme všichni, občané bývalé České republiky, v zemi, které bylo ze dne na den ukradeno všechno, území, majetek, obyvatelstvo, zákony a právní systém. Státu vlastně byla ukradena státnost.  Aniž by obyvatelstvo vůbec něco tušilo, je naše země od té doby okupována zločinci z našich vlastních řad, lidmi, kteří se pouze vydávali a vydávají za státní a vládní úředníky. V květnu 1998 přišli státní a vládní úředníci o potřebné kompetence, a od té doby neoprávněně nakládají s majetkem státu a občanů, neoprávněně uplatňují vůči občanům své vlastní zákony a neoprávněně rozhodují o občanských právech a občanskoprávních povinnostech kohokoliv na území ČR. Název, Česká republika, je pouze ukradeným logem, zneužitým zločinci z bývalých vlád, které nemá se státem a právem vůbec nic společného.

Pokračování textu Jménem republiky, naší vlasti, občanům České republiky

Publikováno

Zákonný nárok na náhradu škody

Zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou státními orgány při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, č. 58/1969 Sb., byl v roce 1998 novelizován, a dne 17.3.1998 se parlament usnesl na zákoně č. 82/1998 Sb.. Ale pozor! V období od 5.11.1997, do 5.5.1998, kdy měl být vypořádán můj zákonný nárok na náhradu škody, nemohl už nikdo navrhnout, odsouhlasit a později i právoplatně uplatňovat vůči obyvatelstvu země neplatný zák. č. 82/1998 Sb., a po datu 5.5.1998 už žádný jiný. Dlužník nemůže nad rámec své nesplněné zákonné povinnosti vůči svému věřiteli cokoliv nového právoplatně zřizovat, a tedy, ani novelizovat.

Pokračování textu Zákonný nárok na náhradu škody