Publikováno

Chceme EET?

V únoru jsme na Václaváku vyslechli demonstraci podnikatelů proti EET. Média nám za stamiliony ze státní kasy servírují argumenty pro EET. Posbírali jsme proto informace a udělali si vlastní názor. Nespadáme do evidence tržeb, tudíž by nám to mělo být jedno. Není, EET má totiž důsledky i jiné, než jenom ekonomické.

EET je online evidence tržeb. Od 1. 12. 2016 nastavili povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby (údajně asi 40.000 podnikatelů). Od 1. 3. 2017 je povinnost evidence i pro maloobchod a velkoobchod (údajně více než 100.000 podnikatelů). Od 1. 3. 2018 to bude i pro ostatní činnosti, s výjimkou některých řemesel. Od 1. 6. 2018 pro některá řemesla a výrobu. Tolik fakta.

EET online zavedli v r.2013 v Chorvatsku a v r. 2016 ve Slovinsku. U nás tedy načerpali inspiraci pro svůj zákon v bývalé Jugoslávii. Na Slovensku je EET dobrovolná, tam si evidentně více váží svých podnikatelů a jejich názorů. V Madarsku a Rumunsku funguje hybridní systém registračních pokladen napojených na daňovou a celní správu. Ve vyspělé Evropě mají evidenci tržeb jen ve Švédsku, Itálii a Belgii, ale offline, přes registrační pokladny, a jen na vybrané druhy obchodů a služeb, například v Belgii jen na služby stravování. Podnikatel tak není přímo závislý na poskytovateli internetových služeb.

ANO, česky online podnikatel si musí pořídit elektronickou pokladnu a tiskárnu, software schopný komunikovat se serverem finanční správy, zřídit si datové nebo mobilní připojení, na své náklady takové zařízení provozovat, udržovat, hradit poplatky poskytovateli datového připojení atd. Proč? Aby ho pan Babiš mohl lépe kontrolovat. Vláda přenesla zodpovědnost za funkci internetu i systému EET na podnikatele- pokud Vám od správce daně nepřijde FIK kód, z důvodů nefunkčnosti internetu nebo systému Finanční správy, musí problém vyřešit poplatník a tržbu zaevidovat nejpozději do 48 hodin od jejího uskutečnění.

ANO, je to nová vládní rákoska především na drobné podnikatele. Teď se dostanou do spárů nejen státní chobotnice řízené Ministerstvem financí, ale také poskytovatelů internetu. Teď musí doufat, že jim nespadne internet, jinak budou mít na krku sankce finanční správy. Pan Babiš tak dostává podnikatele do nové závislosti, za kterou mu poskytovatele internetových služeb jistě poděkují.

ANO, je to další krok na cestě všemožné regulace všeho a sledování všech. Stát bude platit dalších několik stovek byrokratů, kteří nic netvoří, ale budou kontrolovat ty, kteří se snaží tvořit. Další účtenky, tuny papíru potištěné nesmysly, lesy vykácené kvůli lidské hlouposti. Další byrokracie ubíjející lidskou produktivitu i konkurence-schopnost ekonomiky. Proto je online systém pro vyspělé země Evropy nepřijatelný. Naše média nám ale prodávala zkreslený názor, že nás EET posune o krok před západ.

ANO, pan Babiš to chtěl ještě vyšperkovat systémem udávání občana občanem, ale to mu nevyšlo, prozatím. Prý ale vůbec nevěděl že to chystá! Spravedlivě uvažující člověk by čekal, že pokud vláda chce regulovat a sledovat drobné podnikatele, nasadí stejná pravidla také na vrcholu státní pyramidy, tam kde se v minulosti rozkradlo nejvíce našich peněz. Pokud něco po druhém vyžaduješ, začni s tím nejdříve u sebe. To u nás bohužel neplatí!

ANO, ze zákona o registru smluv vyjmuli státní podniky. Proč? Aby mohli dále krást přes nekontrolované smlouvy a zakázky státních podniků? Zároveň s EET měli zavést také EEVS -elektronickou evidenci výdajů státu, krok k transparentnímu hospodaření státu. Tu ale nezavedli. Proč? Aby si nechali dveře otevřené nekontrolovanému rozkrádání státní kasy? Od 90.let nám vládnou ve stylu ty malé pěkně utáhneme, ale sami si necháme pěkně volná trička, abychom se mohli pakovat státními bankovkami. Czech made demokracie!. Osud EET-EEVS je toho jen dalším důkazem.

ANO, média nám, za nějakých 150-200 milionů zpropitného ze státní kasy, prezentují EET jako ušetřených 18 miliard. Už samotný princip placené prezentace této pochybné informace je alarmující. EET dlouhodobě státu nemusí ušetřit vůbec nic, ba právě naopak. Jsou argumenty pro, ale také proti, demotivace mnoha podnikavých lidí, další zátěž pro stát i podnikatelský sektor, další byrokracie za kterou zaplatíme my, občané, a to i v podobě dražších služeb a zavřených obchodu a hospod.

Na rozdíl od Slovenska zde byla EET nastolena arogantně a povinně lidmi, kteří nám tu jezdí přes demokracii parním válcem. Mohla být nastavena jako dobrovolná, s tím, že jen podnikatelé usvědčení z daňového deliktů by spadli do EET povinně. Mohla být nastavena jako offline. Mohla být nastavena tak, aby vyřešila za podnikatele veškeré daně. Měla jít ruku v ruce s elektronickou evidencí výdajů státu. Měla být konzultována s podnikateli. Potom bychom souhlasili, ale takto NE!

Občané, probuďte se! Vy jste ti nejdůležitější ve Vašem státu! Je na Vás, zdali takovýto diktát z Ministerstva financí přijmete nebo ne. Pokud ano, tak nedělejte nic, na to aby vítězilo zlo totiž stačí, aby dobří lidé nedělali nic! a nechali se manipulovat těmi, kteří nemají ani kompetence, ani zodpovědnost, ani odvolatelnost, ani povinnost vést transparentním způsobem tento stát a tedy Váš majetek.

Pokud ne, přidejte se k nám! Navrhneme okamžité zrušení povinnosti EET v této online podobě, už jen pro tu míru arogance a dezinformace, se kterou ji pan Babiš nastolil. Dále at rozhodne referendum těch, kterých se evidence tržeb přímo dotýká. Vážíme si těch, kteří tvoří hodnoty v tomto státu. Nasadíme dietu nakynutému státnímu aparátu, který žádné hodnoty netvoří, ale stále kyne. Namísto paranoidní kontroly prostých a pracovitých lidí budeme kontrolovat politiky a úředníky.

Zpracovali:

J. Forman, J. Roušavý