Publikováno

Dopis: Kancelář prezidenta republiky

Věc : Oznámení nedostatku kompetencí a státnosti na straně České republiky