Publikováno

Dopis: Oznámení nedostatku kompetencí a státnosti v České Republice