Exekuce

Údaje o Vaší exekuci – Váš krok ke spravedlnosti!

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, je neplatný. Vyrobili ho tehdy již naši dlužníci z řad zákonodárců, tři roky poté, co za stát nesplnili svou zákonnou povinnost vůči Ing. Macháčkovi a s ním ostatním občanům České republiky. Dlužníci z řad zákonodárců nemohli, nad rámec své nesplněné zákonné povinnosti, právoplatně navrhnout, odsouhlasit a uplatňovat zákon vůči svým věřitelům. Všechny exekuce vedené od r. 2001 soukromými exekutory byly neoprávněné.

Pokud je Váš případ do nebe volající nespravedlností, co do nepoměru výše dluhu a exekutorem nakradeného majetku, vyplňte nám dotazník. Pokud Vás exekuoval soukromý exekutor, vyplňte nám dotazník. Základní údaje o původním dluhu a vymáhané částce nám umožní rychlou analýzu Vaší exekuce. Vyplněním svých údajů dáváte souhlas k jejich zpracování v databázi SpravedlnostVsem. Vaše data neposkytneme bez Vašeho souhlasu žádnému jinému subjektu. Na Vaši žádost budou data obratem vymazána z databáze SpravedlnostVsem.

 

*Povinné pole

  Kontakt na Vás:

  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.

  Údaje o dluhu

  Musí být celé číslo
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.

  Informace o exekuci

  Jedná se o povinný dotaz.
  Musí být celé číslo
  Jedná se o povinný dotaz.
  Musí být celé číslo
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Požádat o přístup pro úpravy

 

Děkujeme za vyplněné údaje. Umožní nám zpracovat Váš exekuční případ. Pokud jste se stali obětí nespravedlnosti, uděláme vše pro to, aby byl Váš případ prošetřen a abyste byli odškodněni.

Vaši spoluobčané, SpravedlnostVsem.cz