Publikováno

Jiří Kajínek

Kauzu Jiřího Kajínka veřejnost dobře zná. Honza Macháček kdysi dospěl k závěru, že Jiří Kajínek byl bez dostatečných důkazů odsouzen k výjimečnému a nespravedlivému trestu doživotí, a proto se za Jiřího Kajínka postavil. V dopisu ze dne 5.11.2015, adresovanému Jiřímu Ovčáčkovi, požádal pana prezidenta o udělení milosti. Ve svém Prohlášení věřitele ze dne 8.11.2015, adresovaném Krajskému soudu v Plzni, udělil Jiřímu Kajínkovi spolupodílnictví na své pohledávce vůči státu, vzniklé nesplněním zákonné povinnosti státu na náhradu škody. Jiří Kajínek je od té doby spolupodílníkem legitimniho věřitele státu.

 

Dobrý den, pane Ovčáčku!

Obracím se na Vás s prosbou, abyste dokumenty, které připojuji přílohou, předložil panu prezidentovi k seznámení, protože se jedná o velice delikátní záležitost, o které by měl být spraven. První tři dokumenty jsem již podal, ale ten čtvrtý, týkající se Jiřího Kájínka, pokud ho doručím na Krajský soud v Plzni, zneplatní i rozsudek, na základě kterého byl odsouzen na doživotí. Jenže soud nesoudil jen jeho, a u těch ostatních si nejsem jistý, že by bylo dobré, aby rozsudek byl celý zneplatněn. Proto se na Vás obracím s žádostí o udělení milosti panu Jiřímu Kájínkovi. Že jsou dokumenty pravé, si jste schopni ověřit, a případně si je vyžádat od konkrétních úřadů. Nakonec, i pan prezident byl přesvědčen o nevině pana Kájínka, a veřejnost v době, kdy ho odmítl omilostnit, to vnímala prakticky jako nedodržení daného slibu. Myslím si zároveň, že by pana prezidenta zajímalo, čeho jsou státní úředníci schopni! Zažil jsem sám na vlastní kůži dopad ruky zákona a spravedlnosti!!!:-)

Píši Vám neoficiální cestou, protože jsem ještě pořád občanem ČR, i když zbaven občanských práv. Byla by to obrovská mezinárodní ostuda, kdyby byl pan Kájínek osvobozen někým jiným, než prezidentem ČR. Většina národa vkládá do pana prezidenta velké naděje na zlepšení situace nejen v hospodářské sféře!!! Milosrdenství je ctnost!!!

Zdravím Vás i pana prezidenta. Ing. Jan Macháček