Publikováno

Co se národ neměl nikdy dozvědět

Kam se poděl důchodový fond, národem našetřené peníze? Byl to dobře připravený megapodvod na českém národě?

Měli jsme to na očích, a nikdo z nás to neviděl, ani nepostřehl! Krádež, která nemá ve světě obdoby, vyžadovala opravdu důkladnou přípravu. Krádeží důchodového fondu, tehdy 333 miliard korun, to všechno začalo. Ta byla národu zprvu prezentována jako půjčka do státního rozpočtu. Aby však nikdo nemusel půjčené peníze státu, a tedy národu vracet, musel být stát, jako věřitel, tajně dlužníky doslova zlikvidován, aby tu nebyl nikdo kompetentní, kdo by mohl za stát a národ dluh po dlužnících vymáhat. Jak zlikvidovat svého věřitele, aby si toho nikdo z obyčejných lidí nevšiml? Je to jednoduché! Vy teď máte možnost zjistit, jak nás všechny podvedli, a proč tehdy začali tvrdit, že stát nebude mít na důchody, a že si máte začít na důchody šetřit!!! Pokud vás zajímá, jak byl tento sofistikovaný podvod proveden, a chcete své peníze z důchodového fondu zpět, věnujte pozornost následujícím příspěvkům, které vám nejdříve otevřou oči, a zanedlouho nabídnou i řešení.

Celé generace střádaly peníze do důchodového fondu, aby ti, co odcházejí na zasloužený odpočinek, byli na stáří dostatečně zajištěni. Tento fond spravovalo ministerstvo financí, a nebyl důvod, aby si z něho bez dovolení někdo něco půjčoval. Důchodový fond nebyl totiž majetkem státu, ale národa samotného. S takovou půjčkou by tedy musel souhlasit celý národ, a muselo by se o ní rozhodovat v referendu. Kdo tedy rozhodl za celý národ? Kdo se cítil být již tehdy nad zákonem? Ekonom Klausových kvalit nevěděl, že bez souhlasu národa nebylo možné s fondem jakkoliv manipulovat? Národ si vůbec neuvědomoval, že majitelem důchodového fondu je on sám, a že pan Klaus nemůže ani ze svého postu zahrnout majetek národa do státního rozpočtu! Národ tehdy doufal v lepší zítřky a ani nepostřehl, že byl okraden a podveden. A ti, co národ okradli, si tehdy zamnuli ruce, jak je ten náš národ naivní a slepý. Už měli plán, jak to udělat, aby „půjčené peníze“ nemuseli vracet. Kdyby se totiž opravdu jednalo o půjčku, byl by důchodový fond zachován, aby se do něho mohly peníze postupně zase vracet. Už vám dochází, že se o žádnou půjčku nejednalo?

Už francouzský král, Filip IV. – Sličný, když nebyl schopen splácet své dluhy lombardským Židům, své věřitele ochromil tak, že je vyvraždil. Podobně museli postupovat i Klaus a spol., totiž museli svého věřitele ochromit. Majitelem důchodového fondu byl národ a jeho správcem stát. Bylo potřeba zlikvidovat stát, a to tak, že mu nezůstanou žádní státní úředníci, kteří by byli kompetentní za stát a národ právoplatně rozhodovat a jednat. Asi si teď říkáte, že stát zlikvidovat nelze, a když, tak jak je to možné!? Stát je jako firma, vystupující pod určitým názvem, kterou založili lidé z národa a pro národ, a jejím bezchybným provozem byli pověřeni státní a vládní úředníci na základě mandátů, které jim udělil lid. A jako lze ukrást firmu, která dál funguje pod stejným názvem, byla i Česká republika ukradena českému národu, aniž by to národ postřehl. Tento megapodvod byl založen na pravděpodobnosti 1 : 10-ti miliónům, že jednoho, tehdy ještě „státem“ účelově likvidovaného, občana ČR, nikdo ani nezaregistruje, a už vůbec ne, aby mu někdo přišel na pomoc.

Když stát účelově likviduje byť jediného svého občana, přestává být právním státem, a když přestane být právním státem, ztrácí vlastně i svou státnost. A právě na tomto principu se ti, co rozkradli důchodový fond, rozhodli paralyzovat právní systém státu, a všechny státní a vládní úředníky zbavit nenápadně potřebných kompetencí, aby nejenom nemuseli vracet nakradené, ale aby zároveň nebyli hmotně a trestně postižitelní. Nedostatek kompetencí na straně státu a jeho orgánů, zaručuje vlastizrádcům už devatenáct let beztrestnost. Proč by tedy zločinci a vlastizrádci měli usilovat o obnovu právního státu? Aby mohli být po zásluze potrestáni? Ti jistě nechtějí, aby se právní systém státu obnovil! Ale pozor. Nic není zapomenuto, a nic není promlčeno!!! „Státem“ nesplněná zákonná povinnost v roce 1998, totiž zastavila i promlčecí lhůty až do doby obnovy právního státu, a teprve po jeho obnově začnou znovu běžet.

Pro pochopení motivu vlastizrádců a principu podvodu na vlastním národě, doporučujeme nejprve prostudovat pojednání Co jsou to vůbec kompetence a následně stručné pojednání o tom, k čemu tady došlo a nemělo, Přísně tajné!!!. Vše, k čemu tady došlo, jsme si vlastně přivodili svou přezíravostí k neštěstí svých spoluobčanů. A právě na naši přezíravost se vlastizrádci mohli absolutně spolehnout. Nepřehlížejte problém, který vznikl naší přezíravostí a přijďte na pomoc svému národu a státu. Připojte se k nám a konejte s námi, abychom zase mohli žít v právním státě, a vše mělo zase oporu v zákonech a Ústavě ČR.