Občanský Manifest

www.SpravedlnostVsem.cz   listopad 2017

K vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedělali nic! K vítězství dobra stačí, aby dobří lidé konali! Přidejte se a konejte s námi, pro spravedlnost všem!

Občané, jste spokojeni s tím, jak funguje tento stát, parlament plodící zákony šité na míru lobbistům a prospěchářům? Cítíte zde spravedlnost, demokracii a bezpečí? Pokud ano, nemusíte číst dále… Pokud ne, čtěte, přidejte se a konejte s námi!

Politicky korektní straníci, vlastníci medií i bezcharakterní chameleoni napáchali v naší zemi pod zástěrkou demokracie mnoho podvodů a chyb. Občan se stal pouhým divákem toho, jak mu vládnoucí aparát rozkrádal společný majetek a zároveň ochromil jeho práva. …Je čas tuto kapitolu dějin uzavřít a začít kapitolu novou!

Nejsme politická strana. Jsme občanská inciativa, obyčejní lidé. V našich řadách je také legitimní věřitel státu, který má zákonný nárok na náhradu škody způsobené státní mocí. My, kteří jsme uznali jeho nárok, jsme se stali jeho spoluvěřiteli, což nám dává legitimní sílu bojovat za obnovu právního státu, spravedlnosti a kompetencí státních orgánů. Uzákoníme zodpovědnost každého včetně prezidenta za jeho činy. Obnovíme dobré mravy v naší společnosti, a tím i pošlapaného ducha našeho národa!

Proč se angažujeme? Necítíme se ve vlastním státě v bezpečí! Rozbité zákony plné paskvilů a děr, státem zlegalizovaná soukromá justičně-exekuční mafie, která spolu s korporacemi ‚vyrábí‘ pohledávky a krade náš majetek. Ovládají nás tu strachem z nespravedlivých soudů, ztráty živobytí a degradace osobnosti. Máme tu skrytou totalitu a justice je její nedílnou součástí…Už nás tu sešněrovali příliš! Je na čase to zastavit!

Rozkradli nám tu kdeco… Fond národního majetku, státní poklad, důchodový fond. Teď kradou pod známkou rádoby uzákoněných církevních restitucí. Víte, komu co vracejí a na základě čeho? .. a přitom si přerozdělují náš společný majetek! Ukradli nám potraviny, vodu, suroviny… Rozkrádání státu, za podpory politiků, děravých zákonů a justice, se stalo normou naší společnosti! Už to stačilo!

Exekučněpodnikatelská mašina nám od roku 2001 vyrobila více než milión exekuovaných a téměř sto tisíc bezdomovců. Toto skončí. Ti exekutoři, kteří konali bez respektu k dobrým mravům, musí nahradit škody, které způsobili těm, kteří se stali jejich obětí. Výše exekuce musí být přiměřená výši dluhu, a vymáhat dluhy mohou jen kompetentní orgány. Doba zlegalizovaného okrádání občanů exekutory musí skončit!

Naše voda, potraviny…otočíte si doma kohoutkem a dotujete tak cizince, kterým naše prodejná děvečka vláda prodala distribuci naší vlastní vody! Potraviny nám tu prodávají horší kvality než jinde, máslo je tu dražší než tam kde berou 3x vyšší platy. Zničili nám potravinovou soběstačnost, udělali z nás závislé na jiných… Chceme zpět soběstačnost, návrat k původním plodinám a důslednou kontrolu kvality potravin!

Naše suroviny… globální magnáti s pomocí našich prodejných ‚vládců‘ a bakalů spřádají plány jak nám ukrást lithium a jiné kovy. A naše ‚vláda‘ nám za jejich prachy lže, tajně s nimi pár dní před volbami podepíše tunelovací dohody a nastavuje nové mega-tunely. Naše lithium má cenu větší než je náš státní dluh, který nám vyrobily jiné pseudovlády! Využíváme naší síly legitimních věřitelů státu a zastavujeme tento tunel!

Svoboda slova… je nutná ke svobodě lidské mysli. Média musí být politicky nezávislá. Média, která nám filtrují informace, aby nám cíleně zakryla skutečnosti a deformovala naše názory, zde nebudou mít místo. Odstraňme zavádějící a lživé reklamní kampaně za státní peníze. Pravda vytváří sílu našeho vědomí!

Náš volební systém… jít k volbám do Sněmovny v systému politických stran, filtrovaných Vnitrem, a voleb s protekčním prahem 5% a archaickou d’Hondtovou metodou znamená jen prodlužovat dnešní agonii bezpráví a deformace společnosti o další roky. Je na čase změnit systém voleb, a také upravit Ústavu tak, aby umožnila přímou demokracii, včetně práva občana na rozhodování o zásadních otázkách v referendech.

Evropská unie a imigrace …původně dobrá vize EU v posledních letech zparchantěla, z EU je moloch, který diktuje a boří více než tvoří. Lisabonská smlouva rozbíjí svéprávnost jednotlivých států. Diktát o kvotách imigrantů je toho důkazem. Máme právo si rozhodnout kdo bude žít v naší zemi. Chceme znát pravdu o počtu imigrantů a plánech s nimi. Ti, kteří tu už jsou, musí respektovat naše hodnoty a naše mravy, přizpůsobit se oni nám, ne my jim. Ti bez vůle se adaptovat zde nemají místo. Bruselu nebudeme dále ustupovat!

Věříme v naší vizi a konáme pro svou víru. Jsme síla, která nese změnu k dobru, změnu i pro Vás!

Přidejte se k nám!

Získáte tím status spolupodílníka legitimního věřitele České republiky, Jana Macháčka, kterému stát od roku 1998 nezaplatil jeho zákonný nárok. Nesplněním zákonné povinnosti státu, vůči občanu poškozenému státní mocí, přešla tato povinnost na všechny občany ČR. Ti se tak, bez jejich vědomí, stali poddlužníky legitimního věřitele státu. Nikdo ve státním aparátu dosud neměl odvahu věc řešit, přestože o ní ví prezident, ministr financí, spravedlnosti i parlament. Nespravedlnost a systémové chyby na straně státu udělaly z Jana Macháčka bojovníka za spravedlnost a obnovu právního státu. Všichni občané, kteří vyplněním svých dat podpoří tento manifest, mají možnost získat od věřitele státu jeho Prohlášení o spolupodílnictví, se symbolickou částkou 1,-Kč. O právech a povinnostech legitimního věřitele a jeho spolupodílníků nemohou rozhodovat orgány jeho legitimního dlužníka, tedy státu. Prohlášením se tak spolupodílník stává de jure nedotknutelným pro aparát všech státních úředníků, tedy jeho dlužníků. Vzor Prohlášení legitimního věřitele státu o spolupodílnictví: >prohlaseni-o-spolupodilnictvi.pdf

 

* Required
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informace pro spolupodílnictví

  V případe Vašeho zájmu Vám bude Prohlášení legitimního věřitele státu o spolupodílnictví obratem vystaveno v elektronické formě, po doplnění Vašich níže uvedených dat, která budou na Prohlášení. Vyplněním těchto údajů nám zároveň stvrzujete, že jste poctivý a zodpovědný občan, který status spolupodílníka nezneužije, ctíte dobré mravy a budete spolu s námi usilovat o obrodu naší společnosti. Nechceme anarchii, nechceme násilí, nechceme bezpráví. Chceme demokracii, spravedlnost a bezpečí.
  This is a required question
  This is a required question
   
  Never submit passwords through Google Forms.
Request edit access

 

Vyplněním svých údajů dáváte souhlas k jejich zpracování v databázi SpravedlnostVsem. Vaše data neposkytnuteme bez Vašeho souhlasu žádnému jinému subjektu. Na Vaši žádost budou údaje obratem vymazány z databáze SpravedlnostVsem.