Občanský Manifest

Občané, jste spokojeni s tím, jak funguje tento stát, parlament a jejich zákony často šité na míru lobbistům a prospěchářům? Cítíte zde slibovanou spravedlnost, demokracii a bezpečí? Pokud ano, nemusíte číst dále. Pokud ne, čtěte, přidejte se a konejte s námi! Pod zástěrkou demokracie se v naší zemi napáchalo mnoho nespravedlnosti, podvodů a chyb. U moci se střídají politicky korektní straníci, vlastníci medií a bezcharakterní chameleoni. Občan se stal pouhým divákem toho, jak mu vládnoucí aparát rozkrádal společný majetek a zároveň ochromil jeho práva. Je čas tuto kapitolu dějin uzavřít a začít novou!

Po roce 1989 jsme měli šanci mít právní stát, ale skrytě jsme jí byli zbaveni. Náš parlament odmítl funkční právní systémy našich demokratických sousedů. Místo nich nám uzákonili paskvily, na jejichž základě teď vyrábějí pohledávky, kradou náš majetek, ovládají nás strachem ze ztráty živobytí, živí hordy zbytečných právníků a byrokratů a vytvářejí rozbroje mezi lidmi. Koupená média nám servírují své polopravdy. Nastoupila zastřená forma totality, regulace všeho a sledováni všech. Už nás tu sešněrovali víc než dost!

Kdo jsme? Nejsme politická strana, a nebudeme, dokud nebude obnoven právní stát. V našich řadách je legitimní věřitel státu, který je nositelem nových kompetencí a tyto nepředá, dokud nebude vypořádán jeho zákonný nárok na náhradu škody způsobené státní mocí, a dokud nebudou provedeny změny v systému řízení státu. Parlament i politické strany dobře vědí o napáchaných chybách, vadných zákonech a nedostatku kompetencí. Nemají ale zájem tento stav změnit. Oni ho totiž vytvořily, živily a stále živí! My nejsme dalším kolečkem v jejich rozvrzaném politickém soukolí. Nasloucháme lidem, propojujeme je a přinášíme porozumění a spravedlnost všem. Jsme rozhodnuti obnovit právní stát a vyčistit morální bahno, kterým je zanesen státní aparát. Ctíme pravdu, odvahu, svobodu, spravedlnost a dobré mravy. Věříme v naší vizi a konáme pro svou víru.  Jsme síla, která nese změnu k dobru, změnu i pro Vás!

Proč jsme povstali? Necítíme se ve vlastním státě v bezpečí. Chybné zákony, státem zlegalizovaná soukromá justičně -exekuční mafie, řada evidentních justičních chyb, které nikdo neřeší… Žijeme v obavě, kdo na nás kdy vyrobí nějaký legální podraz. Korporace a jejich vymahači, soudci i exekutoři čekají se svými paragrafy na příležitost, aby si z nás urvali pořádný kus. Ti u moci ho urvali přímo ze státní pokladny. Rozkradli nám Fond národního majetku, státní poklad, důchodový fond. Teď kradou pod známkou rádoby uzákoněných církevních restitucí. Víte, komu co vracejí a na základě čeho? Nevíte? A přitom si za našimi zády přerozdělují náš společný majetek! Neprůhlednost toku státních peněz a majetku, za vydatné podpory politiků, děravých zákonů a justice, se stala normou této společnosti.

Jak tento stav změníme? Státní aparát si sám pod sebou nařízl větev ztrátou svých kompetencí. Způsobili to státní úředníci, kteří zneužili svých pravomocí a svými nezákonnými a nespravedlivými rozhodnutími a činy pošlapali spravedlnost tam, kde ji měli zodpovědně uplatňovat. Šlapali po ústavě, zákonech, občanských právech a svobodách. Zničili tím nejen své kompetence, ale kompetence právního systému státu. Ztrátou kompetencí na straně státu se v roce 1998 z platných zákonů staly zákony neúčinné a ty následné neplatné! Proč tak jednali? Krom okamžitých osobních výhod z takových úředních rozhodnuti jim ochromený právní systém poskytl jejich vlastní nedotknutelnost. Mnoho předáků z předchozího režimu tak mohlo dále fungovat ve vysokých státních funkcích. Nyní je nutné obnovit kompetence státní správy, nastavit mechanismy její kontroly lidem, a nahradit chybné zákony.

Exekuce a dobré mravy. Aparát nekompetentních úředníků nám od roku 2001 vyrobil skoro milión exekuovaných, a mnoho z nich důchodců a bezdomovců. Jsme rozhodnuti učinit přítrž okrádání občanů exekučními podnikateli. Všichni tito lidé s právním vzděláním si byli dobře vědomi důsledků svého jednání. Ti, kteří přesto konali bez respektu k dobrým mravům, musí být zbaveni občanských práv do doby, než nahradí škody, které způsobili. Ti, kteří se stali obětí těchto podnikatelů, musí být jimi odškodněni. Ano, dluhy se platit musí, ale výše exekuce musí být přiměřená výši dluhu, a vymáhat je mohou jen kompetentní orgány. Pro ty, kteří podporovali toto podnikání bez respektu k dobrým mravům, nebude ve státní správě místo. Doba zastrašování a okrádání občanů v tomto státě skončí! Podpis tohoto manifestu dává našim spoluobčanům právo respektovat jenom kompetentní státní úředníky!

Skutečná demokracie zajistí rovné příležitosti, práva a svobody všem občanům. Je nutno lidem sdělovat pravdu, přiznat a napravit chyby. Je nutno vytvořit jasné zákony pro lidi. Zákony, které nahradí paskvily zplozené pro aparát advokátů, soudců a vymahačů, za účelem urvat si co nejvíce z co nejvíce úředních jednání. Nechť všechna rozhodnutí parlamentu a vlády, zejména procesy rozdělující státní peníze a majetek, jsou průhledné a podrobené kontrole lidu! Pravda v médiích i politice, odvolatelnost politiků, celostátní referenda pro důležitá rozhodnutí, to všechno jsou prvky demokracie, kterým se současný režim všemožně brání. Zavedeme je! Vrátíme tak stát do rukou jeho občanů. Občan nechť je nejvyšší instancí státu! Dejme mu spravedlnost, bezpečí a vizi lepší kvality života v našem státu!

Systém voleb do sněmovny je jednou z hlavních příčin paskvilů našich zákonů. Je nastaven tak, aby se tam dostaly jen strany, které si zaplati média a svou kampaní získají více než 5% voličů z těch, kteří se dostaví k volbám. Za své politické sliby získají sponzory pro svou kampaň. Poté si vyvolení straníci sednou do vlády a sněmovny a sají tam výhody své moci, spřádají spolu s lobbisty své intriky a kašlou na stát i lid. Změníme tento volební systém! Do voleb ať kandiduje kdokoliv. Zrušíme práh 5%. Každý, kdo získá 0,5% voličů, má nárok na jedno z 200 míst ve sněmovně. Anebo budeme hlasovat v 81 volebních obvodech stejně jako při senátních volbách, přičemž každý obvod dodá do sněmovny 2 přímo zvolené občany. Tak v parlamentu zvítězí nový duch demokracie! Tak se tam dostanou i poctiví lidé, nejen politici zavázaní svým sponzorům! Obnova kompetencí na straně státu je podmínkou platnosti voleb.

Dejme občanům větší svobodu, ať se mohou znovu nadechnout a tvořit! Byrokracie není demokracie. Od 90.let nám stále zvětšují státní aparát. Stále více úředníků, kteří nic netvoří, jen kontrolují ostatní, i přes své nekompetence. Proto jejich zákon o státní službě kompetence ve svém textu úplně vynechal. Nechceme úřednický stát, který směřuje k totalitní kontrole občanů a poskytuje neúměrné pravomoci úředníkům. Chceme liberální a svobodnou společnost a úředníků jen tolik, kolik je nutných k efektivní funkci právního státu. Važme si poctivé lidské práce a těch, kteří pro nás tvoří hodnoty! Odstavme ty, kteří nám tyto hodnoty kradou!

Přidejte se k nám!

Získáte tím status spolupodílníka legitimního věřitele České republiky, Jana Macháčka, kterému stát od roku 1998 nezaplatil jeho zákonný nárok. Nesplněním zákonné povinnosti státu, vůči občanu poškozenému státní mocí, přešla tato povinnost na všechny občany ČR. Ti se tak, bez jejich vědomí, stali poddlužníky legitimního věřitele státu. Nikdo ve státním aparátu dosud neměl odvahu věc řešit, přestože o ní ví prezident, ministr financí, spravedlnosti i parlament. Nespravedlnost a systémové chyby na straně státu udělaly z Jana Macháčka bojovníka za spravedlnost a obnovu právního státu. Všichni občané, kteří vyplněním svých dat podpoří tento manifest, mají možnost získat od věřitele státu jeho Prohlášení o spolupodílnictví, se symbolickou částkou 1,-Kč. O právech a povinnostech legitimního věřitele a jeho spolupodílníků nemohou rozhodovat orgány jeho legitimního dlužníka, tedy státu. Prohlášením se tak spolupodílník stává de jure nedotknutelným pro aparát všech státních úředníků, tedy jeho dlužníků. Vzor Prohlášení legitimního věřitele státu o spolupodílnictví: >prohlaseni-o-spolupodilnictvi.pdf

 

*Povinné pole
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.

  Informace pro spolupodílnictví

  V případe Vašeho zájmu Vám bude Prohlášení legitimního věřitele státu o spolupodílnictví obratem vystaveno v elektronické formě, po doplnění Vašich níže uvedených dat, která budou na Prohlášení. Vyplněním těchto údajů nám zároveň stvrzujete, že jste poctivý a zodpovědný občan, který status spolupodílníka nezneužije, ctíte dobré mravy a budete spolu s námi usilovat o obrodu naší společnosti. Nechceme anarchii, nechceme násilí, nechceme bezpráví. Chceme demokracii, spravedlnost a bezpečí.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
   
  Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Požádat o přístup pro úpravy

 

Vyplněním svých údajů dáváte souhlas k jejich zpracování v databázi SpravedlnostVsem. Vaše data neposkytnuteme bez Vašeho souhlasu žádnému jinému subjektu. Na Vaši žádost budou údaje obratem vymazány z databáze SpravedlnostVsem.