Publikováno

Neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny 2017 !

Dopisem Společenství legitimních věřitelů České republiky, adresovanym všem členům volebních komisí na území jejich legitimního dlužníka, prostřednictvím magistrátů, městských a obecních úřadů, jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášené prezidentem republiky na 20-21. října 2017 neplatné.

Dnem 5.5.1998, nebyla tehdejšími státními úředníky, jednajícími za Českou republiku, splněna zákonná povinnost, v jejímž důsledku se ze všech občanů ČR stali dlužníci legitimního věřitele státu. Občané, dlužníci, nad rámec této nesplněné zákonné povinnosti, nemohou právoplatně ani vyhlásit volby, ani volit své zákonodárce. Čtěte dale..

1. Absolutní neplatnost voleb

2. Všem občanům na postech

3. Všem úředníkům oznámení

4. Dopis prezidentovi