Publikováno

Oslovení dlužníků

Dne 18.9.2017 jsme z pozice legitimních věřitelů ČR oslovili naše dlužníky na postech vládních a státních úředníků, na postech úředníků úřadů s rozšířenou pravomocí, exekutorů, insolvenčních a konkurzních správců, ve věci zaplacení škod a neplatnosti jejich rámcových pojistných a pracovních smluv, z důvodu nedostatku kompetencí na straně České republiky od 5.5.1998.

Osloveni byli prozatím jen, prezident republiky, úřad vlády, veškerá ministerstva, soudy všech úrovní, NKÚ, státní zastupitelství všech úrovní, ČNB, politické strany a hnutí. O nezákonném stavu byla informována média. Vzhledem k velkému počtu institucí a úřadů, budou v dohledné době osloveni i další z našich dlužníků na postech exekutorů, úředníků úřadů s rozšířenou pravomocí a Policie ČR.

Všechny stěžejní dokumenty přikládáme přílohou.

 

1. Všem úředníkům

2. OSRK výzva k zaplacení dluhu

3. OSRK výzva k prokázání kompetencí

4. PČR RK výzva k zaplacení dluhu

5. PĆR RK výzva k prokázání kompetencí

6. OSZ RK výzva k zaplacení dluhu

7. MěÚ KnO výzva k zaplacení dluhu

8. MěÚ KnO výzva k prokázání kompetencí

9. Úřad vlády výzva k prokázání kompetencí

10. Senát výzva k prokázání kompetencí

11. Parlament výzva k prokázání kompetencí

12. ÚS ČR výzva k prokázání kompetencí

13. NS ČR výzva k prokázání kompetencí

14. MS ČR výzva k prokázání kompetencí

15. ÚZSVM výzva k prokázání kompetencí