Publikováno

Příběh Vajglových z Brné

Tato rodina fungovala v minulosti stejně, jako mnoho jiných rodin. Pracovití a poctiví lidé, co by se rozdali, a nejen pro svou rodinu. Jeden ze tří sourozenců, Petr Vajgl, provozoval spolu s manželkou autodopravu živých zvířat. Protože on byl v exekuci, jednatelkou a majitelkou firmy byla jeho paní. Dostali se do finančních problémů. A tak syn přesvědčil své rodiče, aby si v roce 2012 vzali půjčku od firmy Long credit s.r.o. z Teplic a peníze mu poskytli na provoz firmy s tím, že splátky bude za ně hradit on, z peněz vydělaných autodopravou. Rodiče a sestra uzavřeli s touto firmou smlouvu o půjčce s klauzulí, že budou ručit svým domem. Až potud to byl standardní postup…

Jenže firma Long credit nezapsala do katastru nemovitostí zástavní právo, ale přímo změnu vlastnických práv k domu na adrese Brná 46. Vajglovi řádně spláceli, a měli už prakticky splaceno tolik, kolik si v čistém půjčili, když přišlo od firmy oznámení o postoupení pohledávky nějaké paní Dvořákové. V oznámení bylo uvedeno nové číslo účtu, kam mají splátky dále posílat. Protože však s pohledávkou musí být postoupeno i zajištění pohledávky, nahlédli Vajglovi do katastru nemovitostí poté, co již poslali dvě splátky na účet paní Dvořákové, a nestačili se divit. V katastru nebylo zapsáno zástavní právo, a ještě k tomu nebylo převedeno na paní Dvořákovou. Jestliže někdo postoupí pohledávku někomu jinému, tím okamžikem ztrácí práva věřitele, ale v tomto případě zůstala vlastnická práva za nehty firmy Long credit s.r.o.

Ano, firma Long credit s vlastnickými právy ukradla nejen dům, ale i možnost Vajglových, legitimně používat adresu trvalého pobytu, a adresu doručovací. Z Vajglových a jejich dcery, se tak stali absolutně bezbranní lidé, kteří nevědomky používali adresy, psané na zloděje. V pravé podstatě neměli od roku 2012 platné doklady, a na adrese Brná 46, nebylo možné zahájit legitimně žádné řízení. Zajímavé ovšem je, že každý exekutor, když se porozhlíží, co by ukradl, kouká nejprve do katastru nemovitostí, a u Vajglových byl na uvedené adrese psán jako vlastník úplně někdo jiný, na jehož adresu nebylo možné Vajglovým a jejich dceři cokoliv právoplatně doručit, a přesto tam všichni valili stohy dopisů, protože věděli, že se tito nemají jak účinně bránit. To věděl i soudce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, JUDr. Jiří Fuks, Ph.D., a přesto vydával proti rodině Vajglových nezákonná rozhodnutí, adresovaná na Brnou 46. Všechna řízení, zahájená a vedená na cizí adrese, jsou nejen nezákonná, ale i neplatná.

Výše uvedený příběh svědčí o tom, jak je v této zemi propojena „státní moc“ s poskytovateli půjček a zloději, kteří se neštítí ničeho. Stalo se vám, že jste byli obesláni exekutorem nebo insolvenčním správcem, a pak jste zjistili, že ještě předtím, než jste si vyzvedli poštu, vám byly obestaveny na katastru všechny nemovitosti? Obestavením ztrácíte dispoziční práva ke svému majetku, a tedy i k vybírání pošty na své adrese. Je vám tento model povědomý? Ano, nejdříve jste odzbrojeni, abyste se neměli jak bránit, a pak jste okradeni o vše. Pokud chcete své majetky a peníze zpátky, staňte se našimi společníky. Můžete dostat zpět vše od 5.5.1998, protože od onoho dne zde byla vedena všechna řízení bez právních důvodů. A jen tak na závěr, jak si dlužníci mohou zvolit svého prezidenta? Jak si mohou dlužníci zvolit své zákonodárce? Jak může dlužník jmenovat exekutory? Mohou, ale není to právoplatné!

sepsal dne 16.6.2017, Jan Macháček