Publikováno

Příběh Vladimira Bělina, aneb Jak se vyrábějí „opilci“ pro pojistné podvody?

Proč vyrobit z člověka „opilce“? Proto aby pojišťovna nemusela platit škody z autonehody, a aby naopak řada podvodníků na neštěstí jiného vydělala. V případe Vladimira Bělina z Vysokého Mýta proto selhaly policejní orgány a následně i ostatní úřady. Vladimir Bělin měl dne 28.09.2015 autonehodu mezi Vysokým Mýtem a Dvořiskem, směrem na Choceň.

Je tam rovná silnice se dvěma jízdními pruhy do kopce, a nahoře za horizontem je křižovatka, kde je z cesty zprava od drůbežárny možno přejet na cyklostezku. Od horizontu ke křižovatce je to necelých 100 m. A právě z této cesty vjel do silnice cyklista, rychlostí odhadnutou na 16 km/h. Jednalo se o staršího pána, který se patrně ani nerozhlédl, anebo špatně odhadl rychlost blížících se vozidel, neviděl auto v levém pruhu a myslel si, že pravý pruh stihne přejet.

V kritickém okamžiku, kdy se cyklista rozhodl přejet silnici, Vláďa vyjel z pravého do levého pruhu a začal předjíždět auto před sebou. To mu zakrývalo výhled na cyklistu, takže ho nemohl vidět včas. V poslední chvili se mu chtěl vyhnout tím, že strhnul své vozidlo doleva do pole, ale střetu už nestačil zabránit. Doprava uhnout nemohl, tam jelo předjížděné auto. Nehoda skončila tragicky, cyklista svému zranění na místě podlehl. Vláďa skončil s autem v poli, s rozbitou lebkou. Za jeho rodiči přišli policisté s oznámením, že syn měl nehodu, že nehodu zavinil cyklista, a že Vláďa je v HK v nemocnici. → Když někoho přivezou na urgentní příjem, ihned je mu odebrána krev. Výsledek laboratorního testu musí být k dispozici lékařům do dvaceti minut. Zároveň jde na urgentní příjem žádost policejního orgánu na vyšetření pacienta na alkohol a návykové látky. Tuto informaci jsme si ověřili přímo v hradecké nemocnici.

Když se pak věc řešila před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí, nebyli vyslechnuti žádní svědci, ani klíčový řidič auta jedoucího vedle Vláďi v pravém pruhu (!). Výsledky údajného krevního testu s 2,21 promile alkoholu byly šokujícím podvrhem. Soudu předložený test nesl datum o dva dny starší než datum autonehody (!). Nikoho nezajímalo, že necelou hodinu před nehodou Vláďa nakupoval v obchodu Tesco ve Vysokém Mýtě, jistě viděn kamerami, zcela střízlivý. Při nehodě Vláďa utrpěl zlomeninu lebky a trpěl amnézií. Nic z nehody si nepamatoval, a proto se nemohl bránit. Soudcem Procházkou byl odsouzen ke čtyřem letům vězení nepodmíněně a úhradě více než 2 miliónu korun rodině poškozeného.

Proti rozsudku se Vláďa odvolal, a ještě předtím, než došlo k projednání jeho odvolání, obeslal okresní soud, státní zastupitelství a svého advokáta Mgr. Jana Štangla dopisy, ve kterých byli upozorněni na nedostatek kompetencí. Advokát byl instruován, aby na jednání o odvolání vznesl námitku nedostatku kompetencí. Jak je však patrné z protokolu z jednání, o Vláďových dopisech nepadla u soudu ani zmínka, a advokát námitku nevznesl. → Když někdo upozorní na nedostatek kompetencí, a to i písemně, musí být takový nedostatek řízení bezodkladně projednán. Jakmile projednán není, není možné ukončit dokazování a vynést jakékoliv rozhodnutí. Úřední pošta se zároveň stává nedoručitelnou, do doby vyřešení nedostatku řízení, a nic nemůže nabýt právní moci ani vykonatelnosti.

Jaký byl motiv zdánlivě nepochopitelného jednání soudců, státních zástupců, policistů a především advokátů? Rodinu poškozeného zastupovala advokátní kancelář JUDr. Jiřího Lukáše z Ústí nad Orlicí, a nárokovala pro své klienty částku 2,5 miliónu Kč, rozsudek zněl na zaplacení více než 2 milionů. Náklady za své zastupování si vyčíslili na cca 600 tisíc Kč (!). Ano, klienti museli zaplatit jmenované kanceláři 600 tisíc za to, že dostanou přes 2 miliony od pojišťovny Generali, u které byl Vláďa pojištěn. → Nedostatek kompetencí je tak závažnou a neodstranitelnou vadou řízení, že by řízení muselo být ukončeno zrušením nezákonného rozhodnutí s následným odškodným za neoprávněně vedené trestní řízení.

Po více jak měsíci se ve Vláďově schránce objevil útržek z úředního psaní. Advokát Štangl řekl Vláďovi, ať dopis nevyzvedává. Bylo podivné, že vůbec něco přišlo v době, kdy nebylo dokazování ukončeno a pošta byla nedoručitelná. Proto jsme si od advokáta vyžádali protokol z jednání o odvolání, a nestačili se divit… Námitku advokát nevznesl proto, že žádný z Vláďových dopisů nebyl zařazen do spisu, aby mohlo být v pojistném podvodu pokračováno. V tu dobu jsme však ještě neměli o pojistném podvodu informace. U Vláďova domu se objevili policisté s tím, že nepřebírá poštu. → V době kdy není řízení právoplatně ukončené, neexistuje právní důvod pro převzetí jakékoliv úřední pošty, a to ani od policistů, ani od soudu a jeho justiční stráže, kterou může soud pověřit doručením jeho úřední pošty. Pokud policisté dělají listonoše, adresát musí být poučen podle zákona o doručování úřední pošty, a musí mu být uveden právní důvod, proč poštu doručují oni.

Vláďa nemohl najít občanku a nic tedy ani nepodepisoval. Přesto mu tam dopisy nechali. <vysvětlení> K právoplatnému doručení může dojít pouze proti platnému dokladu totožnosti. Doručování úřední pošty má svá pravidla, která v případě Vládi nikdo nerespektoval. V dopisech byla Výzva k nástupu trestu a výzva k úhradě nákladů trestního řízení, podepsána vyšší soudní úřednice Mikulecká. Jakožto legitimní věřitelé ČR od 5.5.1998, jsme provedli uplatnění práv věřitele vůči soudu a zápočet této pohledávky v naší pohledávce vůči ČR. Podle dalšího postupu soudu je zřejmé, že ani tyto listiny nebyly do spisu založeny. Začátkem března 2017 mi zvonil telefon, že Vláďu sebrala policie v práci, bez jakéhokoliv ztotožnění. Pod příkazem k eskortě do výkonu trestu je podepsán JUDr. Trávníček. JUDr. Procházka, dosavadní Vláďův zákonný soudce, byl rychle uklizen do Pardubic, a věc prý převzal JUDr. Trávníček.  V právním státě má i takové převzetí případu svá pravidla. Tato změna by musela být oznámena předem účastníkům řízení, a opět by musel být uveden právní důvod pro takovou změnu.

Přijel jsem co nejrychleji na obvodní oddělení PČR ve Vysokém Mýtě, kde jsem policisty upozornil na fakt, že eskortovat do vězení neztotožněného člověka, je vlastně únosem. Když jsem Vláďovi naznačil, aby nic nepodepisoval, bylo mi vyhrožováno zadržením. Ptal jsem se policie, podle jakého zákona byl Vláďa poučen jako zadržený? Vláďa je spolupodílníkem legitimního věřitele státu od roku 1998, nelze ho tedy poučit podle novelizovaného trestního řádu z roku 2008, tedy řádu z data pozdějšiho než z roku 1998. Vláďa byl policisty unesen do vazební věznice v Hradci Králové.  Aby někdo mohl být uvězněn, musí být vězeňskou službou rovněž ztotožněn, protože i ve vězení nepřestává být občanem.

Asi týden potom, co byl Vláďa unesen, se našly u něho doma jeho osobní doklady. Protože Vláďa musí platit alimenty a fungovat jako občan prostřednictvím plných mocí i z vězení, okamžitě se nabídl jeho zrádný advokát, že to prý zařídí. Vláďa sice vystavil plnou moc, ale tu banka neuznala, protože nesplňovala patřičné náležitosti.  Proč se k zařizování hrnul tento advokát? Protože kdyby tam jel jiný, neznámý advokát, tak by si ho musel nechat vězeňskou službou ztotožnit podle nějakého platného dokladu, a vyšlo by najevo, že ho nejsou schopni ztotožnit . Řidičák Vláďovi sebrali, pas a občanku má doma. Jak je Vláďovi doručována pošta z pojišťovny a úřadů, když žádné doklady nemá?

Pojišťovna Generali Vláďu informovala dopisem dne 13.4.2017 o tom, že vyplatila poškozeným odškodné v plné výši, a že po něm nárokuje náklady ve výši 2.265.821 Kč splatné do data 9.5.2017. Teď mu vyhrožují exekucí, pokud jim všechny peníze nezaplatí! Proti jakému dokladu převzal Vláďa tyto dopisy?  V případu je řada faktů, které dokazují, že se jednalo o záměrnou souhru pochybení a tedy naplánovaný podvod, ve kterém jedou advokáti, pojišťovna, policie i soud. Státní úředníci zde ze zjištných důvodů zneužili svých „pravomocí“, a v kriminále sedí neoprávněně jejich spoluobčan, kterého okradli o kus života a majetek. JUDr. Trávníček odmítl Vláďovým zmocněncům možnost nahlédnout do spisu, protože podle novelizovaného trestního řádu z roku 2008 je to možné jen s advokátním průkazem. Do spisu nemůže nahlédnout Vláďa, protože sedí v base, jedině jiný advokát, kterého lze ale snadno přes advokátní komoru ovládat tak, aby kryl nezákonnost. Státní úředníci nemají zájem nechat ofotit spis, do kterého nebyly účelově založeny inkriminované listiny a dodejky. Je to jen další důkaz toho, jak jsou občané podváděni a nuceni přijímat nezákonnost aparátu, který je nechrání, ale okrádá.

dne 31.5.2017, Jan Macháček