Problém českých exekucí..

vznikl uzákoněním Exekučního řádu, zákona č. 120/2001 Sb., zákona na objednávku, který nastavil pravidla zlatokopům s právním vzděláním tak, aby mohli podnikat. Tak vznikla exekutorská komora, odbor exekučního dohledu při Ministerstvu Spravedlnosti a exekutorské firmy. Nový Czech made justičně-podnikatelský klan byl na světě. Exekuční řád ale vyrobili tehdy již naši dlužníci z řad zákonodárců, tři roky poté, co za stát nesplnili svou zákonnou povinnost nejen vůči Ing. Macháčkovi, ale i vůči ostatnímu obyvatelstvu České republiky!

Znáte snad dlužníky, kteří nad rámec své nesplněné zákonné povinnosti mohou právoplatně navrhnout, odsouhlasit a uplatňovat zákon vůči svým věřitelům? Citovaný zákon je tedy absolutně neplatný a neúčinný. Volně řečeno, ať dluhy existovaly, či nikoliv, vymáhat je mohly a mohou jen kompetentní orgány. Všechny exekuce proti Vám vedené podle neplatného zákona byly tedy neoprávněné! Vymáhání dluhů dle tohoto zákona je důkazem toho, že v ČR byl ochromen právní stát.

Cílem podnikatele je zisk. Proto si svůj zákon postavili tak, aby exekutorům zisk umožnil, samozřejmě na úkor exekuovaných. Původní záměr společnosti nastolit spravedlnost donucením dlužníka zaplatit dluh byl tak zneužit uzákoněným paskvilem, který se stal návodem k páchání nespravedlností. Klan exekutorů je vázán mlčenlivostí stejně jako tajné spolky. Tají před lidmi i informace o tom, kde jsou profesně pojištěni. Ministerstvo spravedlnosti může exekutora odvolat jen pokud je pravomocně odsouzen. Toho se ale exekutor jistě bát nemusí, museli by ho totiž odsoudit ti soudci, kteří s ním spolupracují na exekucích.

Exekutora si dle paskvilu č. 120/2001 Sb. vybírá věřitel neboli oprávněný. Exekutor potom musí získat pověření příslušným soudem, na jehož základě vydá exekuční příkaz. Zákon dal exekutorům pravomoci na úrovni okresních soudů. Par. 33 hovoří o součinnosti třetích osob s exekutorem a dává mu moc přístupem ke všem datům ze všech zdrojů státního aparátu. Dle par. 34 má exekutor právo ukládat jiným pokuty za neposkytnutí informací. Dle par. 44 exekutor rozhoduje o tom, zda se exekuce vztahuje i na nemovitosti dlužníka. Dle par. 47 není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek. Dle par. 49 Vám exekutor může pozastavit řidičský průkaz. Par. 87 nestanovil na náklady exekuce žádný limit, takže Vám mohou vzít x násobek toho co jste dlužili. Dle par. 90 si exekutor a oprávněný mohou sjednat smluvní odměnu, zřejmě v duchu já ti dám víc když dlužníka sedřeš ještě víc, atd.

Suma sumárum i mafie by zaplesala nad takovým zákonem, a vrhla se do tohoto podnikání oplývajícího státní mocí a řadou možností, jak paralyzovat bezbranného dlužníka a urvat si z něho pořádný kus. Na co asi mysleli všichni ti demokratičtí poslanci a senátoři v roce 2001 když zvedali ruku pro tento paskvil? Kolik občanů na to od té doby doplatilo? Mnoho. Je naší morální povinností učinit co nejdříve přítrž této nespravedlnosti, která vyrábí ve společnosti strach a beznaděj. Ti, kteří se stali obětí nespravedlnosti, musí být odškodněni. Pokud jste mezi nimi, přidejte se k nám a vyplňte přiložený dotazník! Pomůžeme Vám na cestě ke spravedlnosti!