Naše vize

Hodnoty které ctíme: Spravedlnost, dobré mravy, pravda, svoboda, demokracie, odvaha, bezpečí, kompetence, zodpovědnost, vzdělání, tolerance a další.

Nehodnoty které nectíme: Nespravedlnost, korupce, paskvily zákonů, exekutorská mafie, zneužití úředních postů, sledování z politických důvodů, byrokracie, strach, lež, rozkrádání a další.

Naše priority: Nejdříve vyčistěme vlastní špínu, ukončeme okrádání Čecha Čechem, zastavme zneužití úředních postů, korupci a všechny formy zastřené totality, kterými nás místní ‚demokratické‘ režimy sešněrovaly, aby nás mohly doživotně ovládat a okrádat. Vyčistíme tak i naše vědomí, získáme opět sílu. Teprve potom můžeme ovlivnit dění v Evropě.

Naše vize, naše cíle (v ČR, o Evropě až později):

(1) Obnova právního státu, který poskytne spravedlnost všem, vymezenou spravedlivými zákony pro lidi, na jejichž dodržování dohlédnou kompetentní instituce.

(2) Ústava a zákony musi zajistit, aby v řízení státu konečně zavládla zodpovědnost k naší zemi a jejím občanům, spravedlnost a dobré mravy, tedy hodnoty vyšší než okrádání ostatních.

(3) Změna systému voleb do sněmovny – zrušení protekčního prahu 5%, volby neplatné při malé účasti voličů, možnost jednotlivců kandidovat vedle politických stran.

(4) Změna evidentně špatných a účelově vyrobených zákonů, lidé musí vidět ve státu a jeho zákonech své bezpečí, a ne výrobnu podrazů a bezpráví.

(5) Zrušení soukromých exekutorů, otevřené rány v naší společnosti od roku 2001, náprava napáchaných nespravedlností, zavedení dobrých mravů v exekuci.

(6) Zavedení prvků přímé demokracie, zapojení všech občanů do tvorby nového uspořádání státu, rozhodování o zásadních otázkách formou referend, odvolatelnost všech politiků.

(7)  Obnova kompetencí státních složek, které je v důsledku nezákonných a nespravedlivých činů ztratily, dořešení všech neřešených nespravedlností a náhrada škod jejich obětem.

(8) Zajištění bezpečnosti státu a lidu, podpora armády a národní domobrany. Politici, kteří nebudou podvádět vlastní národ, se nebudou muset bát národní domobrany.

(9) Omezení přílivu ne-evropských migrantů, kteří nám jsou více přítěží než přínosem. Ať se o ně postarají ti, co jim rozvrátili jejich země. Ti, co tu už jsou, musí respektovat naše hodnoty a naše mravy.

(10) Obnova ministerstva kontroly, které v roce 1993 zrušili a nahradili institutem zvaným NKÚ, který ale nemá zodpovědnost vůči lidu. Úřad kontroly musí být povinen řešit podněty občanů.

(11) Prošetření kam zmizel důchodový fond s 333 miliardami korun, což jistě měl udělat NKÚ… Obnovení důchodového fondu a zvýšení životní úrovně všem důchodcům.

(12) Zeštíhlení nakynutého státního aparátu, na velikost jen nutnou pro efektivní řízení státu, nechceme kontraproduktivní byrokracii zatěžující občany i podnikání.

(13) Průhlednost toku státních peněz a zakázek, přezkoumání podezřelých transakcí minulosti, promlčecí doby ať začnou běžet od okamžiku obnovy kompetencí a právního státu.

(14) Odměny soudců podle náročnosti a četnosti jejich případů. Zavedení konkurenčního prostředí v advokacii, kde advokáti budou placeni z výsledku a nikoliv z úkonů.

(15) Prošetření oprávněnosti církevních restitucí, které schválili v roce 2013, v ČR mají vrátit majetek ve výši cca 13.000 Kč na hlavu, zatímco např. v Polsku vrátili majetek ve výši cca 800 Kč na hlavu…

(16) Svoboda slova a svoboda lidské mysli, média musí přestat zakrývat železa technokracie, byrokracie a bezpráví a říkat lidem pravdu, pravda vytváří sílu našeho vědomí.

(17) Veřejné nastavení pravidel pro sledování a uchovávání osobních dat občanů a přístupu k nim. Právní ochrana občana před komerční agresivitou společností finančních, telekomunikačních, energetických, apod.

(18) Finanční inteligence. Vyrovnání státního dluhu, dnes ve výši 1 635 miliard Kč. Zisky z práce našich lidí ať zůstanou více investovány doma, nechceme být zadluženou manufakturou v rukou cizinců.

(19) Podpora svobodnému a prospěšnému podnikání, dobrovolné EET jako na Slovensku, važme si těch, kteří pro nás tvoří hodnoty a neklaďme jim byrokratické překážky.

(20) Sociální spravedlnost, podpora těm rodinám, které nezneužívají sociální systém. Pomoc exekuovaným a bezdomovcům s návratem do společnosti, budujme národ šťastných občanů a ne okradených zoufalců.

(21) Přehodnocení zdravotního systému, lepší platy českým doktorům a sestrám, svoboda občana v očkování, svoboda alternativních přístupů v léčbě.

(22) Kvalitní školství všech stupňů, méně biflování, více přemýšlení, výchova také k morálce, péči o zdraví, fyzické kondici mládeže a vztahu k životnímu prostředí.

(23) Udržitelné zemědělství, žádné geneticky modifikované plodiny, návrat k potravinové soběstačnosti státu pomocí původních plodin, důsledná kontrola chemie v potravinách.

(24) Ochrana životního prostředí, čistoty vody a vzduchu, flóry i fauny. Více lesů i luk, méně skládek a odpadů, obnovitelné zdroje energie.

(25) Zodpovědnost státu i jeho občanů. Každý kdo okradl druhého či stát nechť vrátí to co ukradl. Zaveďme pracovní povinnost vězňů, ať si své dluhy i pobyt odpracují.

V Praze, dne 8. 5. 2016

SpravedlnostVsem.cz