Publikováno

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!! (1)

Dnem 5.5.1998, nebyla splněna tehdejšími státními úředníky, jednajícími za Českou republiku, zákonná povinnost, v jejímž důsledku se ze všech občanů ČR stali nevědomky dlužníci legitimního věřitele státu, Jana Macháčka. Ti, co uznali za stát jeho legitimní nárok na náhradu škody, způsobenou mu cíleně vykonstruovaným trestním řízením, stali se jeho společníky. Protože státní struktury ignorovaly jeho zákonný nárok, tajily před ním jeho číslo jednací, systematicky ho za jeho zády rozkrádaly a jeho osobu likvidovaly, rozhodl se věřitel státu spojit své společníky ve Společenství legitimních věřitelů ČR (SLV ČR).

Naši dlužníci si nemohou, nad rámec nesplněné zákonné povinnosti, právoplatně ani vyhlásit volby, ani volit své zákonodárce. A nám, jejich věřitelům, byla tím pádem odňata možnost zvolit si právoplatně z řad našich dlužníků své nové otrokáře. Legitimní věřitelé a legitimní dlužníci nemohou mít společné volby, i když jsou občané jednoho státu. V důsledku nesplněné zákonné povinnosti za stát, byly všechny volby od 5.5.1998 absolutně neplatné. Z toho zároveň vyplývá, že od onoho data, byly i veškeré předstírané pravomoci pouze právní fikcí. U těchto voleb se neúčinnost zákonů našeho dlužníka, České republiky, projevila v celé své nahotě.

SLV ČR dnes bojuje spolu se SpravedlnostVsem.cz za obnovu právního státu, obnovu kompetencí úřadů a zavedení odpovědnosti všech státních úředníků za jejich činy. Už nedopustíme, aby zde bujel demokracii velmi nebezpečný princip, kdy státní a soudní moc dovoluje cíleně zlikvidovat a okrást bezbranného občana, nehledě na jeho práva zakotvená v Ústavě a zákonech. Neustoupíme, dokud tyto nezákonné praktiky neskončí. Chceme tu právní stát a spravedlnost, je to naše země a naše vlast!