Publikováno

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!! (2)

Víme, že volby do Poslanecké sněmovny se zde „uzákoněnou“, ale pochybnou d‘Hondtovou metodou dnešní situaci nevyřeší. Tato metoda a systém voleb jsou nastaveny tak, aby prostý občan uvěřil, že má možnost něco změnit, ale v pravé podstatě tuto možnost nemá. Proto jsme před volbami obeslali přes datové schránky všech měst, městysů a obcí, všechny členy volebních komisí dopisy o absolutní neplatnosti voleb a dalšími podpůrnými dokumenty, včetně dopisu panu prezidentovi ze dne 7.11.2016.

Ve dnech 20. – 21.10. 2017, jsme se přímo ve volebních místnostech dozvěděli, že všechny volební komise v ČR byly dne 19.10.2017, den před volbami, obeslány instrukcí z Ministerstva vnitra, č.j. MV-121963-1/VS-2017, kterou napsal JUDr. Václav Henych, a jejíž kopii přikládáme. Nese požadavek k našim prohlášením nepřihlížet. Nepřipomíná vám to dobu hlubokého komunismu? To se přímo u voleb promítlo do postoje téměř všech okrskových komisí. „S vámi nejednáme, a nic vám nepodepíšeme“. Tyto instrukce, ale i chování volebních komisí, popírají naše občanská práva a potvrzují ochromení právního systému státu. Krom toho nám „někdo“ od rána 20. října, až do večera 21. října, také ochromil funkce našich mobilních telefonů. Český statistický úřad rychle nahlásil účelově kybernetický útok na výsledky voleb, ale je také možné, že to bylo úplně jinak, a že budou zveřejněny i fyzické důkazy o neplatnosti voleb.

Věříme, že tyto signály totalitní moci postačí alespoň některým našim spoluobčanům k tomu, aby se začali zajímat o neexistenci svobody a spravedlnosti v naší zemi. Dne 5.5.1998 jsme se stali národem poslušných otroků. Václav Havel kdysi někde napsal, že nejlepší otrok je ten, který neví, že je otrok. Zřejmě už tehdy věděl, kam směřuje jeho stát. Tehdy jsme ale ještě my nevěděli, že píše o nás.

Instrukce Ministerstva vnitra 19.10. str1

Instrukce Ministerstva vnitra 19.10. str2