Publikováno

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!! (3)

Dne 31.10.2017 jsme za Společenstvi legitimních věřitelů ČR podali k Nejvyššímu spravnímu soudu Návrh na vyslovení neplatnosti voleb konaných ve dnech 20-21.10.2017 a neplatnosti hlasování.

Naši dlužníci nemohou, nad rámec nesplněné zákonné povinnosti, právoplatně ani vyhlásit volby, ani volit své zákonodárce. Legitimní věřitelé a dlužníci nemohou mít společné volby, protože nemají stejná práva a povinnosti.

Dalším důvodem je nezákonná manipulace s hlasy voličů, ke které evidentně došlo v případě zvláštního volebního okrsku zahraničí, a je možné, že i v případech jiných. Proces sčítání hlasů není dostatečně transparentní a zkontrolovatelný.

NSS Návrh na vyslovení neplatnosti voleb a hlasování