Publikováno

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 jsou absolutně neplatné!!! (4) Usnesení Nejvyššího správního soudu

kterým nám odpověděl na náš návrh na vyslovení neplatnosti voleb. To čtení nám připomnělo slova Stalina a sice, že volby rozhoduje ne ten kdo voli, ale ten kdo sčítá hlasy… A tuto nadčasovou tézi, letos demokraticky‘ praktikovanou v západní Evropě i u nás, malinko doplníme.. Protože, na rozdíl od Stalina, nám naše ‚demokracie‘ stále ještě dovoluje si k průběhu voleb postěžovat, volby u nás rozhoduje nejen ten, kdo sčítá hlasy, ale i ten, kdo následně zamítne všechny stížnosti na neplatnost voleb.

Volební hlasy nám nějak natekly z volebních místností do úředních kanálů a jejich počítačů, které nám za elektronickou plentou nějak zchroupaly a vyplivly výsledky. Pro jistotu jim při tom nějaké ty mašiny notnou chvili nešly, aby se jim někdo nezvaný do jejich ‚transparentniho‘ chroupacího procesu nenaboural. A ejhle jaké máme výsledky! d‘Hondtova unavená metoda nám letos chytla druhou mízu!.. a ‚vyvolila‘ rekordní počet 9ti politických partají přes práh 5%, a naše kritika d‘Bilního prahu 5% tak dostala za elektronickou plentou na frak. V poslední příbojové vlně se nám tam elektronicky vzedmuly hned tři partaje.

A další krok k ‚demokratickým výsledkům‘ hravě zvládl Nejvyšší správní soud, který ,překvapivě‘ zamítl všechny stížnosti, teda s výjimkou jedné kosmetické změny zvoleného pana A na pana B někde ve středních Čechách. V našem případě NSS dne 22.11.2017 zcela správně vyhodnotil v bodě [4] svého Odůvodnění, že jsme navrhovali neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20-21.10.2017, protože to jsme skutečně navrhovali, černým písmem na bilém papíře to tedy bylo čitelné, hurá.

Poté nám zacitovali par. 87 zákona č.247/1995 Sb. a jeho výklad, kterým se NSS zabýval v usneseni ze dne 26.6.2006 …publikovaném pod č. 944/2006 Sb. ve kterém se pánové rozhodli, že část paragrafu 87, totiž odst. 1 se týká voleb do Poslanecké sněmovny, zatímco odst. 2 tohoto zákona se týká voleb do Senátu. Další odstavce 3. a 4. paragrafu 87, které mluví o neplatnosti hlasování a celých voleb, si pánové svým ‚výkladem‘ vztáhli k odstavcům 1 a 2.

Timto svým dodatečným ‚výkladem‘ zákona č.247/1995 Sb. čeští pánové už před 11ti lety eliminovali možnost podat návrh na neplatnost hlasování či na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny. Paralyzovali tak původní intence par. 87 zákona č.247/1995 Sb. Od roku 2006 si tedy mohou kouzlit s volbami do Poslanecké sněmovny jak je libo, naše soudnictví totiž ‚spravedlivě‘ dohliží na nedotknutelnost takových aparátních kouzel. Pánové tu mají své ‚demokratické‘ nástroje vypiplané tak, že návrhy na vyslovení neplatnosti voleb jsou a priori zamítnuty, nehledě na faktickou stránku takových návrhů.

Usnesení NSS